Generaldirektör: Omodern havslag riskerar hindra klimatomställningen

Lagen som reglerar användningen av havsbotten är oöverskådlig, oförutsägbar och motsägelsefull. ”Lagens brister leder till bekymmer i praktiken och riskerar i förlängningen att avhålla exploatörer från samhällsnyttig verksamhet”, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

"Förhoppningen är att en översyn av lagen påbörjas så snart som möjlig", säger generaldirektören Anneli Wirtén.
"Förhoppningen är att en översyn av lagen påbörjas så snart som möjlig", säger generaldirektören Anneli Wirtén. Foto: SGU
Johanna Alskog

Sveriges geologiska undersökningen har gjort en hemställan till regeringen om att kontinentalsockellagen, som reglerar reglerar utvinning på och användning av havsbotten, behöver ses över och skrivas om. Orsaken är att lagen från 1966 är omodern, oförutsägbar och otydlig.

– Alla de ändringar som skett sedan lagen trädde i kraft för snart 60 år sedan har lett till en allmänt oöverskådlig, oförutsägbar och i vissa fall till och med motsägelsefull reglering. Lagens brister leder till bekymmer i praktiken och riskerar i förlängningen att avhålla exploatörer från samhällsnyttig verksamhet, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén i ett pressmeddelande.

Bristerna i lagen skapar problem för de sökande, bland annat i form av ökade kostnader och oförutsägbarhet. Även för SGU innebär lagens brister att det går åt mer resurser, skriver myndigheten i sin hemställan till näringsdepartementet.

Bristerna är extra olyckliga, påpekar SGU, eftersom verksamheterna som berörs i hög grad är kopplade till klimatomställningen: Havsbaserad vindkraft och geologisk lagring av koldioxid.

– Förhoppningen är att en översyn av lagen påbörjas så snart som möjligt. Lagens betydelse kommer att öka under kommande år i och med den allvarliga klimatsituation vi befinner oss i. Staten behöver hålla jämna steg med innovationer för grön omställning, säger Anneli Wirtén i pressmeddelandet.

SGU är inte först ut med att peka på att lagen behöver ses över, utan även Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral och utredaren Helén Leijon har lyft behovet.

Läs myndighetens hemställan till regeringen här.