”Finanspolitiska rådet och Klimatpolitiska rådet landar i samma slutsatser”

Klimatomställningen är det allra starkaste argumentet för en förtida översyn av det finanspolitiska ramverket. Det slår Finanspolitiska rådet fast i sin årsrapport. Slutsatsen välkomnas av Cecilia Hermansson, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och tidigare ledamot i Finanspolitiska rådet.

"Vi anser att det är relevant att klimatet finns med i det finanspolitiska ramverket och menar att det inte kan vänta till den planerade översynen år 2027." säger Cecilia Hermansson, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.
"Vi anser att det är relevant att klimatet finns med i det finanspolitiska ramverket och menar att det inte kan vänta till den planerade översynen år 2027." säger Cecilia Hermansson, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Johanna Alskog

Det saknas ordentliga beräkningar och sammanställningar av vilka behov och investeringar som klimatomställningen kräver de kommande decennierna. Det konstaterar Finanspolitiska rådet i sin årliga rapport om den svenska finanspolitiken. I Ekot lördagsintervju sade rådets ordförande Lars Heikensten att frånvaron av sådana beräkningar till och med hade gjort honom ”verkligen förvånad”.

Trots osäkerheterna är det behovet av insatser kopplade till klimatomställningen som är det tyngsta argumentet för en förtida översyn av det finanspolitiska ramverket, med dess överskottsmål och skuldankare, enligt Finanspolitiska rådet. 

Tidigarelägg översynen av det finanspolitiska ramverket och inkludera klimatperspektivet i riskanalysen av de offentliga finansernas hållbarhet.

Ur Klimatpolitiska rådets rapport år 2021

Men steg ett är att politiken tar initiativ till en fördjupad analys av Sveriges klimatutmaningar och hur de bäst ska hanteras. ”I ljuset av en sådan analys är det möjligt att ramverket kan behöva ses över innan nästa planerade översyn.” skriver rådet i rapporten. Det vill säga före den inplanerade översynen år 2027.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00