Extra till SOS Alarm

BUDGET 2016. Regeringen planerar att se över hur alarmtjänster ska skötas i framtiden. I väntan på det får SOS Alarm 30 miljoner kronor extra under två år.

SOS Alarm är ett bolag som samägs av stat, kommuner och landsting. 2013 föreslog en utredning att en statlig myndighet ska ta över ansvaret och larmnumret 112, vilket skulle ge en säkrare och snabbare behandling av larm. Dessutom skulle regeringen och riksdag kunna styra verksamheten bättre.

I en rapport i våras konstaterade också Riksrevisionen att det behövs en bättre styrning av SOS Alarm från regeringens håll. Men än så länge har det inte kommit några skarpa förslag från politiskt håll. I årets budgetproposition skriver regeringen att den avses att se över frågan innan den tar ställning.

Regeringen föreslår dock att staten ska skjuta till 30 miljoner kronor under 2016 och 2017 för att förbättra svarstiderna och utveckla verksamheten.

 

Forrige artikel Reklamskatten trappas ned 2017 Næste artikel SD: Mer pengar till FN för flyktingkrisen SD: Mer pengar till FN för flyktingkrisen
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.