Tidöpartierna oeniga om miniminivå – kan nolla reduktionsplikten

Frågan om reduktionspliktens framtid är hett omdebatterad. Men det råder även delade meningar kring vad som är EU:s miniminivå. Beroende på hur lågt hängande frukter som plockas så kan reduktionskravet i praktiken nästan bli noll – men samtidigt innebär det valet än mer hemläxa i andra änden.  

Tidöföreträdarna har sedan i våras förespråkat en sänkt reduktionsplikt till EU:s miniminivå för att få ner pumppriserna. Men vad som är EU:s miniminivå råder det delade meningar kring i samarbetet. KD har förespråkat sex procent. <br>
Tidöföreträdarna har sedan i våras förespråkat en sänkt reduktionsplikt till EU:s miniminivå för att få ner pumppriserna. Men vad som är EU:s miniminivå råder det delade meningar kring i samarbetet. KD har förespråkat sex procent.
Foto: kristdemokraterna
Jacob Hederos

Regeringssamarbetspartierna har aviserat att de avser att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå 2024 som en del av åtgärderna för att sänka ”priset vid pump”.

Det står redan klart att åtgärden skulle göra arbetet med att nå både det svenska transportklimatmålet, samt EU:s övergripande klimatmål till 2030, ytterst betungande.

Men vad som är EU:s miniminivå råder det däremot delade meningar kring i regeringssamarbetet. Det gör frågan än mer politiskt känslig.

– Det kommer vi att få diskutera framöver, säger SD:s Martin Kinnunen till Altinget.

– EUs miniminivå förhandlas just nu inom EU och här får vi se var den förhandlingen landar, säger L:s Helena Gellerman.

Vilka regelverk är det då som är aktuella i sammanhanget?

Å ena sidan finns en miniminivå att förhålla sig till inom bränslekvalitetsdirektivet. Denna är att det ska vara minst sex procent växthusgasreduktion i de bränslen som brukas i vägtransportsektorn år 2020 och framåt.