Debatt

"Det industriella trähusbyggandet är ett naturligt vägval"

DEBATT. Det industriella träbyggandet är överlägset gällande hållbarhet. Men för att den industriella sektorn ska kunna svara på klimatutmaningarna behöver bostadsfrågan lyftas på regeringens dagordning. Det skriver GS-facket och Trä- och möbelföretagen.

"Färre misstag begås och materialsvinnet minskar i både byggprocessen och under en byggnads livstid. Dessutom bidrar husen till att binda upp koldioxid."
"Färre misstag begås och materialsvinnet minskar i både byggprocessen och under en byggnads livstid. Dessutom bidrar husen till att binda upp koldioxid."Foto: Sveriges Träbyggnadskansli
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Per-Olof Sjöö
Förbundsordförande, GS-facket
David Johnsson
Vd, Trä- och möbelföretagen (TMF)


GS, TMF och övriga aktörer från byggsektorn samlades nyligen för ett uppföljande rundabordssamtal på initiativ av bostadsministern Per Bolund (MP). Sedan fjolårets samtal har flera utredningar initierats av regeringen, vilket uppskattas av byggsektorns aktörer.

Mer än halva mandatperioden har dock avhandlats och det är nu hög tid för regeringen att omvandla utredningar till propositioner.

Trähusbyggandet ett naturligt vägval

Bolund fokuserade delvis under samtalet på effekterna av pandemin för branschen. Det industriella träbyggandet tillhör dock inte de värst drabbade branscherna och krisen har i stället påvisat det faktum att produktionen av exempelvis småhus i Sverige under en allt för lång tid varit lägre än efterfrågan.

Det är nu hög tid för regeringen att omvandla utredningar till propositioner.

Per-Olof Sjöö och David Johnsson
David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen.
David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen. Foto: Sšren Andersson

Enbart under 2020 steg småhuspriserna med 13 procent. När Sverige nu vill nyttja gröna investeringar för att investera sig genom krisen bör det industriella trähusbyggandet vara ett naturligt vägval.

Utöver att industriella processer möjliggör lägre slutpris för konsument är det den byggteknik som i dagsläget är överlägset gällande hållbarhet. Färre misstag begås och materialsvinnet minskar i både byggprocessen och under en byggnads livstid. Dessutom bidrar husen till att binda upp koldioxid.

Bidrar till arbetstillfällen

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket.
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket. Foto: GS-facket

Utöver att bidra till hållbara och kostnadseffektiva bostäder medför det industriella träbyggandet ordning och reda. Det träindustriella byggandet har inte samma utmaningar med arbetsmiljö och arbetslivskriminalitet som återfinns på traditionella storbyggen. Det träindustriella byggandet bidrar även till arbetstillfällen där de behövs som mest, nära skogsråvaran på mindre orter.

Nya åtgärder behövs

För att den industriella sektorn ska kunna svara på klimatutmaningarna och producera bostäder fler svenskar har råd med behöver regeringen genomföra följande åtgärder:

  • Implementera regeringens utredning om klimatdeklaration utan att bidra till några större kostnadsökningar för producent och slutkund. Vi är väldigt positiva till att branschen tillsammans med Bolund ställde sig positiva till genomförandet av klimatdeklarationer under mötet.

  • Fullfölj Strandskyddsutredningen och tillsätta ytterligare resurser till Lantmäteriet för att minska handläggningstiderna och tillgängliggöra ny byggbar mark.

  • Minska kravet på kontantinsats för att säkerställa att det eget ägda boendet kan uppnås utan välbärgade föräldrar. Därtill bör regeringen tillsätta en utredning över konsekvenserna av det andra amorteringskravet.

  • Få bukt på de kommunala särkraven en gång för alla. Kommunernas egna ställda regler och tolkningar har under en allt för lång tid bidragit till minskat och dyrare byggande. Detta helt utan fördelar för varken producent eller slutkund.

  • Offentlig sektor går i bräschen gällande industriellt träbyggande som beställare. Om politiken anser att det är vägen framåt för att lösa problematiken finns alla medel att öka beställandet via allmännyttan såväl som vid nyproduktion av samhällsviktiga lokaler likt förskolor och äldreboenden.

Bostadsfrågan måste lyftas

GS och TMF är mycket positiva till att Bolund i sin roll som bostadsminister alltid lyft fram det industriella byggandet som en lösning på flera av samtidens utmaningar. Men om branschen ska kunna möta de utmaningarna behöver bostadsfrågan lyftas markant på regeringens dagordning.

Först när ovanstående reformer kommit på plats kommer branschen kunna leva ut till sin fulla potential och allt fler svenskar kan erbjudas prisvärda och klimatsmarta bostäder som tillverkas i glesbygd och under goda arbetsförhållanden.

Nämnda personer

Per Bolund

Språkrör Miljöpartiet
Fil. mag i biologi (Stockholms uni. och Stirling uni. i Skottland 1996), doktorandutbildning i systemekologi (Stockholms uni., 2000-2002

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00