Debatt: Lokalpolitikerna saknar intresse och kunskap om islamism

DEBATT. Vi är av uppfattningen att det är olämpligt att skattepengar går till att göda politisk islamism och att intoleranta diktaturer ges inflytande genom moskéer. Det skriver styrelsen för Medborgerlig samling i Skåne, men anledning av moskébygget i Helsingborg.

Placeholder image
Gustav Adolfs torg i Helsingborg. "Att nästan samtliga partier i kommunfullmäktige saknar intresse för att få klarhet i vilken religiös gruppering som avser bygga i kommunen är ett problem." Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En ny rekordstor moské ska byggas vid köpcentrat Väla utanför Helsingborg. Trots många och väl belagda utredningar kring problematiken med utländsk finansiering, politisk islamism, extremism och radikalisering saknas all form av djupare resonemang i den lokala politiska diskussionen.

Perifer debatt om SD

I stället för att i kommunfullmäktige besvara frågor om just finansiering av nämnda moské och eventuell problematisk inriktning markerar både borgerliga och rödgröna partier mot att Sverigedemokraterna inte ”inkluderar queer i HBT” och ”saknar tillräckligt många kvinnor i partiets representation”.

Den viktiga och komplexa debatten om politisk islamism, radikalisering genom vissa föreningar och utländska diktaturers finansiering av moskéer uteblir – och får ge plats för partiernas diskussion om SD. Givet detta aktiva ointresse för frågorna hos ansvariga politiker är det inte svårt att förstå hur politisk islamism har kunnat sprida sig så snabbt i Sverige.

Politiker måste förstå islamism

En förmåga att skilja på muslimer och islamister är grundläggande både för att undvika en polariserad debatt, men också för att klara av att bromsa antidemokratiska krafter. Den kunskapen gynnar oss alla, men i synnerhet bör beslutande politiker i ett land så mångkulturellt som Sverige se det som sin självklara uppgift att vara någorlunda informerad om och exempelvis förstå skillnaden mellan islam, politisk islamism och jihadism.

Sverige har genom okunskap stärkt de antidemokratiska krafterna och legitimerat islamister med stora församlingar, i stället för att betrakta muslimer och invandrare som individer.

Styrelsen för Medborgerlig samling i Skåne

Islam är en religion vars anhängare kallas muslimer. Politisk islamism är idén om att islams lagar och principer borde styra även staten. Jihadister är de som vill införa islamismens mål med våld. Slutmålet i islamismens vision är ett kalifat, och ett kalifat är en teokrati med ett styre som företräder Gud. Där saknas det mänskliga rättigheter, grundläggande jämställdhet och demokrati.

Hinder för integration

Religionsfriheten är självklar, men att från politikerhåll inte ens försöka informera sig kring omständigheter vid en etablering är milt uttryckt oklokt. Flertalet moskéer i Sverige är finansierade av religiösa diktaturer (exempel ett, två och tre). Dessa bekostar byggnaderna med intressen av att deras religiösa doktriner följs och främjas.

Ur integrationshänseende är detta troligen inte önskvärt, oavsett vilket parti i Sverige man frågar, då detta i många fall går på tvärs med de ambitioner som svensk integrationspolitik ofta syftar till, exempelvis när det gäller att öka kontaktytorna med majoritetssamhället, att få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden, etcetera.

Integrationen är på sina håll i dag så svag att man kan leva ett helt liv i en kontext där förskola, skola, ens sociala liv och boende exkluderar det svenska till förmån för ens hemlands kultur, religion, språk, värderingar och sociala koder.

Att så många kända islamister startat skolor, förskolor, fritidsföreningar, kulturföreningar, moskéer och starkt vill exponera islamska förtecken ska också ses i detta ljus. Genom främst skattepengar ges islamister en försörjning där man på betald arbetstid kan arbeta för att skilja invandrade muslimer och nyanlända från svenskar och för att hindra kvinnor från att åtnjuta lika rättigheter som män.

Egenfinansiering inte sannolikt

Att församlingar vars medlemmar ingår i en generellt sett ekonomiskt svag grupp skulle finansiera mångmiljonbyggen i en strid ström är inte särskilt sannolikt. Om så vore fallet vore det klokt att se över bidragssystemen.

I realiteten är det belagt att miljonbelopp av skattepengar går till radikala föreningar, våldsamma extremister och föreningar som motarbetar integration, svenska lagar och grundläggande mänskliga rättigheter. Men även till föreningar som kontrolleras av utländska diktaturer som ägnar sig åt flyktingspionage, förföljelse, riktade mord och religiös extremism (exempel ett, två, tre och fyra).

Att betraktas som individer

Man ska inte förledas tro att detta är något som kollektivt önskas av svenska invandrare eller att man behöver ta hänsyn till dessa religiösa avarter i toleransens namn.

Tvärtom. Utvecklingen i Europa visar på behovet av att vara väldigt noga med vilka organisationer som ges skattemedel och inflytande. Att sälja mark till moskébyggen utan kännedom om finansieringen innebär att man brister i ansvar också gentemot de svenska muslimer som bör kunna förvänta sig att man inte överlämnar dem i diktaturers propaganda.

Sverige har genom okunskap stärkt de antidemokratiska krafterna och legitimerat islamister med stora församlingar, i stället för att betrakta muslimer och invandrare som individer. Antidemokrater har trumfat demokrater.

Red ut läget i Helsingborg

Att nästan samtliga partier i Helsingborgs kommunfullmäktige saknar intresse för att få klarhet i vilken religiös gruppering som avser bygga i kommunen är ett problem.

Vi förväntar oss att man reder ut huruvida kopplingar till radikala eller politiska islamistiska grupperingar finns. Medborgerlig samling är av uppfattningen att det är olämpligt att skattepengar går till att göda politisk islamism och att intoleranta diktaturer ges inflytande genom moskéer.


Ann-Cathrine Björk
Ordförande, styrelsen för Medborgerlig samling Skåne
Edward Nordén
Vice ordförande, styrelsen för Medborgerlig samling Skåne
Anna Jung
Ledamot, styrelsen för Medborgerlig samling Skåne
Martin Frid
Ledamot, styrelsen för Medborgerlig samling Skåne
Thomas Abrahamsson
Ledamot, styrelsen för Medborgerlig samling Skåne
Fredrik Körner
Ledamot, styrelsen för Medborgerlig samling Skåne
Örian Wedekull
Ledamot, styrelsen för Medborgerlig samling Skåne


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor