C:s klädkemikalieskatt skrotas tills vidare

Regeringen stoppar planerna på att införa en kemikalieskatt på kläder och skor. Men Centerpartiet tror fortsatt på idén.
”Just nu är det inte rätt tillfälle”, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

Foto: Fredrik Wennerlund/Centerpartiet
Jacob Hederos

Konjukturläget, nya tullregler och planerade regler som reglerar de aktuella kemikalier gör sammantaget att nyttan med en kemikalieskatt på kläder och skor bedöms ha minskat, skriver regeringen i sin budgetproposition.

Beskedet lär glädja flera aktörer, för det var sannerligen inte alltför många hejarop bland de remissvar som strömmade in när förslaget var ute för behandling.

Men Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl trycker fortsatt på att idén är värd att genomföra, även om han håller med om att det vore fel tillfälle att införa den som planerat från årsskiftet.

– Jag ser två skäl till att det är bra att vänta med den. Dels så fanns det kanske behov av att förbättra utformingen. Men det andra och mer direkta skälet till att det är bra att den senareläggs är konjukturläget nu på grund av pandemin. Vi behöver vara försiktiga med vilka bördor vi tillför, säger Ådahl till Altinget och fortsätter:
– Men som idé tror vi fortsatt på förslaget, även om det inte är helt lätt att utforma det.