Besked till Altinget: Propositionen om demokrativillkoren dras tillbaka

Den tillträdande regeringen kommer att dra tillbaka propositionen om demokrativillkor för statligt stöd till trossamfund och civilsamhälle. 

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Anders Gustafsson

– Ja, den kommer att dras tillbaka helt, bekräftar Kristdemokraternas kulturpolitiske talesperson Roland Utbult för Altinget.

”Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället” skulle beredas i kulturutskottet den 28 oktober. Tre partier hade lagt följdmotioner, MP, V och C.

I Tidöavtalet låg dock följande skrivning:

”Allmänna arvsfondens inriktning: Ett utredningsarbete ska genomföras för att säkerställa att organisationer och föreningar som tar emot medel från allmänna arvsfonden använder dessa på ett korrekt sätt med tydlig resultatredovisning samt att dessa följer demokratiska värderingar. Utgångspunkten ska vara att arvsfondens medelsfördelning ska förändras till att bland annat kunna omfatta brottsofferarbete.”

Altinget har även försökt att få kommentarer av SD, M, L, men bara KD gav någon intervju under måndagen.

Varför står det ingenting om trossamfunden i Tidöavtalet, det var bara Allmänna arvsfonden? Ska trossamfunden också utredas på nytt?

– Det kan jag inte svara på i nuläget, men Allmänna arvsfonden kommer att få en ny utredning. Sedan finns det andra delar i Tidöavtalet som kommer att komma i dagens ljus så småningom, när vi kommer igång med regeringsarbetet, säger Utbult.

Hade det inte varit bättre att göra vissa förändringar, så som exempelvis MP, V och C föreslog i sina följdmotioner? Nu försenas hela arbetet när det väl ändå har funnits ett brett samförstånd kring behovet av att få villkoren på plats?

– Det krävs ett omtag. Det är svårt att göra om något som är felaktigt i grunden. Det var för stora problem med den liggande propositionen, menar Roland Utbult.