Anna Ekström går vidare med sågat betygsförslag

SKOLLAG. Rektorer ska kunna besluta att införa betyg från årskurs fyra, lyder förslaget. Nu skickar utbildningsminister Anna Ekström (S) det kritiserade förslaget till Lagrådet på remiss.

Nu har regeringen lämnat över en remiss till Lagrådet om det betygsförslag som finns med i januariavtalet. Det är Liberalerna som fick in förslaget i avtalet och som övriga januaripartier behövt acceptera.

Lagändringen innebär i ett första steg att man upphäver skrivningarna som finns i dag om försöksverksamhet.

I ett andra steg föreslås det föras in att en rektor ges möjlighet att besluta om att införa betyg från årskurs fyra i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt från årskurs fem i specialskolan.

Läs mer om reglerna kring de nya betygen och om kritiken mot förslaget i artikeln på Altinget Utbildning. Teckna gratis provabonnemang här.

Beslutskedja: Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten

27/5
2020
28/5
2020
10/9
2020
17/9
2020
3/11
2020
5/11
2020
5/11
2020
30/11
2020

Forrige artikel Hallå där Richard Bergström – När får vi ett vaccin? Hallå där Richard Bergström – När får vi ett vaccin? Næste artikel Överblick: Löfven i karantän och regeringen går vidare med språkkrav Överblick: Löfven i karantän och regeringen går vidare med språkkrav
Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

DEBATT. Reglerna måste anpassas till en förändrad verklighet där långsiktiga effekter på konkurrens och innovation är viktigare än kortsiktiga priseffekter. Svenska företag måste kunna konkurrera, skriver Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor.