Ekström går vidare med sågat betygsförslag

SKOLLAG. Rektorer ska kunna besluta att införa betyg från årskurs 4, lyder förslaget. Nu skickar utbildningsminister Anna Ekström (S) det kritiserade förslaget till Lagrådet på remiss.

Nu har regeringen lämnat över en remiss till Lagrådet om det betygsförslag som finns med i januariavtalet. Det är Liberalerna som fick in förslaget i avtalet och som övriga januaripartier behövt acceptera.

Lagändringen innebär i ett första steg att man upphäver skrivningarna som finns i dag om försöksverksamhet. Det är den försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 som har pågått sedan hösten 2017.

I ett andra steg föreslås det föras in att en rektor ges möjlighet att besluta om att införa betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt från årskurs 5 i specialskolan.

Login