Ekström om betygsförslaget: "Ingen hemlighet att S är kritiska"

JANUARIAVTALET. Regeringen går vidare med förslaget om möjligheten att införa betyg från årskurs 4, trots att i stort sett alla remissinstanser är kritiska. Altinget ställer nu frågor till utbildningsminister Anna Ekström (S) om hanteringen.

Varför har ni valt att gå vidare med förslaget innan försöksverksamheten om betyg från årskurs 4 är klar? 

– Förslaget är en av punkterna i januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. I enlighet med januariavtalet bör en möjlighet för alla skolor att sätta betyg från årskurs 4 införas. Den pågående försöksverksamheten upphör vid utgången av juni 2021 och då bör permanenta bestämmelser finnas på plats. Detta gör bland annat att skolor som redan har infört tidigare betyg kan fortsätta med det, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Varför vill ni gå vidare med förslaget trots att så många avstyrker? 

Login