Tummen ned för kommunala internationella skolor

REMISSVAR. Förslaget om att kommuner ska få driva internationella skolor ifrågasätts av Skolverket och andra myndigheter.  

Strax före valet lämnade den förra regeringen flera förslag om att ändra reglerna för internationella skolor. Men att kommuner ska få driva internationella skolor ifrågasätts av många, visar Altingets genomgång av remissvaren på utredningen.

Skolverket säger nej. "Utgångspunkten i skolväsendet är att utbildningen ska bedrivas enligt svensk läroplan. Det krävs starka skäl för att frångå detta." skriver verket. Skolverket tar också upp sjunkande skolresultat och kommunernas ansvar med "att bidra till förbättrade kunskapsresultat och en ökad likvärdighet och det är väsentligt att detta står i fokus". Verket säger också nej till att ytterligare elevkategorier ska få tillgång till internationella skolor. 

Även Statskontoret är kritiskt. "Förslaget är inte tillräckligt motiverat och det riskerar att leda till snedvridna konkurrensförhållanden", skiver myndigheten.

Skolinspektionen tycker däremot att det är en bra idé med kommunala huvudmän på området. 

Friskolornas Riksförbund ifrågasätter att kommunala huvudmän ska kunna driva internationella skolor. Förbundet vill heller inte att de internationella skolorna ska behöva undervisa på svenska.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, vill däremot ge kommuner möjlighet att ansöka om dispens att bedriva internationella skolor redan innan lagändringarna genomförs.

En längre verison av artikeln finns på Altinget Utbildning

 

Forrige artikel Befolkade öar allt sällsyntare Næste artikel Forskningspengar går främst till män
Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

DEBATT. Reglerna måste anpassas till en förändrad verklighet där långsiktiga effekter på konkurrens och innovation är viktigare än kortsiktiga priseffekter. Svenska företag måste kunna konkurrera, skriver Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor.