Debatt

31 aktörer: Sverige behöver en forskningsminister

Vi har över årens lopp sett skillnaden på hur förutsättningarna för vårt arbete har förbättrats när det har funnits en stark minister för högre utbildning och forskning. Det skriver Forska!Sverige och representanter för akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer inom medicinsk forskning.

Ulf Kristersson behöver lägga krut på att hitta rätt minister för högre utbildning och forskning, menar debattörerna.
Ulf Kristersson behöver lägga krut på att hitta rätt minister för högre utbildning och forskning, menar debattörerna.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare Forska!Sverige
Anna Martling
Dekan Karolinska Institutet
Göran Hägglund
Tidigare socialminister och partiledare (KD)
Lena Gustafsson
Styrelseordförande Forska!Sverige och professor emerita Umeå universitet
Tobias Alfvén
Ordförande Svenska Läkaresällskapet
Anders Blanck
Vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen
John Stewart
Styrelseledamot Nätverket mot cancer
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Sveriges ngenjörer
Jan-Ingvar Jönsson
Rektor Linköpings universitet
Lotta Håkansson
Förbundsordförande Reumatikerförbundet
Jakob Tellgren Nordenchef
MSD
Göran Larsson
Forsknings-, utbildnings- och innovationschef Region Västerbotten
Kristina Åkesson
Dekan medicinska fakulteten Lunds universitet
Sofia Rydgren Stale
Ordförande Sveriges läkarförbund
Ann-Marie Wennberg
Professor och sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset
Karin Forsberg Nilsson
Dekan medicinska fakulteten Uppsala universitet
Kristina Sparreljung
Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
Berkeley Vincent
Vd Janssen Sverige
Katrine Riklund
Prorektor Umeå Universitet
Lise Lidbäck
Förbundsordförande Neuroförbundet
Lena Jonasson
Dekan Medicinska fakulteten Linköpings universitet
Robert Kronqvist
Vd Apotekarsocieteten
Anders Sylvan
Styrelseordförande Science Park i Umeå AB och ledamot Socialstyrelsens myndighetsstyrelse
Gunilla Westergren-Thorsson
Professor Lunds universitet
Anders Gustafsson
Professor och prorektor Karolinska Institutet
Patriq Fagerstedt
Förbundsordförande Naturvetarna
Thomas Magnusson
Ordförande Diabetes Sverige
Stefan Jacobson
Vice styrelseordförande Forska!Sverige och professor Karolinska Institutet
Sandra Jonsson
Förbundsordförande Sveriges farmaceuter
Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare Cancerfonden
Malin Parkler
Vd Pfizer Sverige

Grattis till den möjlighet som det innebär att få talmannens uppdrag att försöka bilda en regering, Ulf Kristersson.

En prestigefull roll

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande, stiftelse som verkar för att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet, för hälsa och välstånd. Vår vision är att medicinsk forskning för hälsa och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del.

Såvitt vi har hört diskuteras dock inte ansvarsområdet högre utbildning och forskning i samma grad som andra områden, vilket oroar oss.

Under de senaste dagarna har vi följt spekulationerna kring vilken ministerpost som kommer gå till vilken politiker i en moderatledd regering. Vi gläds över att ambitionen tycks vara att ministrarna ska ha relevant bakgrund och gedigen kompetens inom sin ministerportfölj. Såvitt vi har hört diskuteras dock inte ansvarsområdet högre utbildning och forskning i samma grad som andra områden, vilket oroar oss.

Forskning och utveckling ligger till grund för det välstånd Sverige har i dag. Ska vi fortsätta att vara en världsledande kunskaps- och forskningsnation behövs en kunnig minister för området. Ser vi till andra länder så är den ministerposten en prestigefull och mycket viktig roll.

Avgörande med rätt bakgrund

Vi som skriver till dig består av Forska!Sveriges styrelse och representanter från stiftelsens medlemsorganisation ”Agenda för hälsa och välstånd”. Vi representerar akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer främst inom medicinsk forskning.

Det är våra medarbetare och medlemmar som stod i frontlinjen för att hantera och bekämpa pandemin, som utvecklar ny diagnostik och effektivare behandlingar, som arbetar för att Sverige ska vara en världsledande kunskapsnation och representerar en av landet största exportbranscher. Vi har över årens lopp sett skillnaden på hur förutsättningarna för vårt arbete förbättrats när det har funnits en stark minister för högre utbildning och forskning.

Se detta brev som en vänlig påminnelse om vikten av att tillsätta en minister för högre utbildning och forskning med lämplig bakgrund och expertis inom området. Det kommer vara avgörande för att ni under mandatperioden ska kunna jobba effektivt med beslut som gynnar befolkningens hälsa och landets välstånd.

Nämnda personer

Göran Hägglund

Ordförande i Public service-kommittén, styrelseordförande Systembolaget, Samtrafiken och Cancerfonden, senior rådgivare Reform society
Gymnasieutbildning

Anna Nilsson Vindefjärd

Generalsekreterare stiftelsen Forska! Sverige
Doktor i medicinsk innovationskunskap Karolinska Institutet

Anders Blanck

Senior konsult inom hälso- och sjukvård Gullers grupp
Kandidat i internationell ekonomi (Handelshögskolan i Stockholm, 1993), statsvetenskap (Stockholms uni., 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00