C: lägre skatter ska skapa jobb

BUDGET 2016. Centern vill behålla de låga arbetsgivaravgifterna för unga, utöka rut-avdraget och genomföra en ny grön skatteväxling. Förslagen är nödvändiga för att skapa nya jobb och behålla de gamla enligt Emil Källström, partiets ekonomisk-politiska talesperson.

– Fler människor måste få chansen att komma in på den svenska arbetsmarknaden, sade Källström när han presenterade Centerns budgetmotion.

Enligt Centern är den svenska ekonomin stark och nu gäller att dra fördel av detta för att återvinna de jobb som har gått förlorade. Centern anser att regeringens politik är fel vägval då den leder till ökade kostnader för företagen och därmed till minskad sysselsättning.

Billigare för företag

– Centerns budgetförslag är en 180 graders vändningen från den politiken, sade Källström.

Istället handlar det om att göra det billigare att anställa och att driva företag. Den budgetmotion som Centern nu lägger fram innehåller förslag som motsvarar skattesänkningar och lägre intäkter för staten på 30 miljarder kronor nästa år och runt 33 miljarder under de kommande åren.

Det handlar bland annat om att behålla de lägre arbetsgivaravgifterna för unga, slopade avgifter för den första anställda, lägre skatt på personaloptioner, bättre investeraravdrag, lägre inkomstskatter och ett breddat rutavdrag. Centern anser att avdraget för läxhjälp ska behållas och att även flytt- och IT-tjänster i hemmet ska omfattas.

Grönare skatteväxling

Partiet vill även genomföra en grön skatteväxling, alltså högre skatt på miljöfarlig verksamhet och lägre på arbete. Centern menar att deras variant av skatteväxling är bättre än regeringens, eftersom regeringens fördelning innebär mer skatt på arbete och mindre på miljöfarlig verksamhet, enligt Emil Källström. Centern föreslår bland annat en höjning av kemikalieskatten som enligt partiets beräkningar kommer att inbringa 3,5 miljarder till statskassan under kommande år.

För att förbättra läget på landsbygden föreslår centern att ytterligare 480 miljoner kronor ska läggas på järnvägsunderhåll och att dieselskatten ska sänkas med 300 miljoner kronor, 200 miljoner mer än regeringens förslag. När det gäller stöder till den krisdrabbade mjölkbranschen ska Sverige lägga in 76 miljoner kronor som sin del i det stöd som EU-kommissionen har beslutat om.

Centern föreslår också en förändring i hur kommunerna ska kompenseras för flyktingmottagningen, vilket kommer att innebär att kommunerna i högre grad kompenseras för de faktiska kostnaderna, enligt Emil Källström.

Ändrade Las-regler

Källström pekar också på att det finns en flera reformer som ger jobb men som inte kostar pengar.

– Det finns ingen annan prislapp än politiskt mod, sade Källström.

Det gäller framförallt det tidigare Centerförslaget om en reformering av arbetsmarknaden, bland annat genom att ändra turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd och att göra lagen mer dispositiv så att fler delar kan avtalas bort.

Forrige artikel Statliga pengar ska stötta kollektivtrafik i städer Statliga pengar ska stötta kollektivtrafik i städer Næste artikel Folkpartiet vill ge mer till lärare och äldre
Sanna Rayman: Magstarkt att mana till självkritik efter terrordåd

Sanna Rayman: Magstarkt att mana till självkritik efter terrordåd

FRANKRIKE. Mordet på en fransk lärare har väckt avsky över hela Europa. Men som så ofta väcks även argumentation med en odör av "victim blaming". Särskilt tråkigt är detta när det kommer ifrån publicister, som man helst hade sett andra reflexer hos.