Debatt

"2,2 miljoner om dagen tickar på – dags för regeringen att ta ansvar"

DEBATT. Regeringen fortsätter att förhala frågan om slutförvar av kärnavfall i Forsmark och utbyggd mellanlagring i Oskarshamn. Det handlar inte om att vara för eller emot kärnkraft, det handlar om att ta ansvar för det avfall vi redan har, skriver Alexandra Anstrell (M).

Forsmark kärnkraftsverk, reaktorerna Forsmark 1, 2 och 3.
Forsmark kärnkraftsverk, reaktorerna Forsmark 1, 2 och 3.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Alexandra Anstrell (M)
Riksdagsledamot


Om inte nästa miljö- och klimatminister är trollkarl så behöver beslut om slutförvar tas skyndsamt.

Efter beskedet i oktober från Östhammars kommun finns nu alla underlag för ett regeringsbeslut gällande slutförvar av kärnavfall i Forsmark och utbyggd mellanlagring i Oskarshamn. Svensk kärnbränslehanterings (SKB) ansökan om tillstånd för att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn har prövats av Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen.

Det ligger nu på regeringens bord för beslut. Tyvärr visade förra fredagens debatt, med den avgående miljö- och klimatministern Isabella Lövin (MP), att regeringen tydligt förhalar frågan. Det är anmärkningsvärt att regeringen varken presenterat en tidsplan eller ökat tempot i ett av de största miljöärendena i Sverige någonsin.

Experterna ger grön ljus

Jag säger välkommen till den kommande miljö- och klimatministern och uppmanar statsrådet att skyndsamt se till att regeringsbeslut tas i frågan.

Alexandra Anstrell (M) , Riksdagsledamot

Den långsiktiga säkerheten är såklart grundläggande. Samtidigt har samtliga expertenheter uttalat sig och givit grönt ljus. Ett positivt beslut skulle bli startskottet för ett av Sveriges största och viktigaste miljöskyddsprojekt. Det skulle sätta igång investeringar på ungefär 19 miljarder kronor och generera 1 500 arbetstillfällen. 1 500 nya arbetstillfällen är bra för tillväxten – speciellt i en glesbygd, speciellt nu i en coronapandemi där många skulle behöva en omstart.

Det är 1 500 människor som också kan föra kunskaperna om kärnavfall vidare. Dessa personer är viktiga, och dessa personer behöver komma på plats så att vi inte tappar kompetensförmågan i en komplex fråga. Vi vet inte och kan omöjligen veta hur världen ser ut om 100 000 år. Men vi kan göra något utifrån det vi vet och utifrån den forskning och det underlag vi har. Vi ska göra så gott vi kan, och vi gör det utifrån den fakta vi har i dag.

Stora summor pengar

Enligt SKB kostar tidsfördröjningen i väntan på beslut, 800 miljoner kronor, varje år. Det är 2,2 miljoner kronor om dagen. Det är pengar som skulle kunna användas bra mycket bättre.

Säger regeringen nej?

Den här frågan handlar inte om huruvida man är för eller emot kärnkraft, i dag eller i framtiden. Den här frågan handlar om att ta ansvar för det kärnavfall som vi redan har. Vi har det ansvaret: det går inte att trolla bort. Vi behöver ta ansvar för att det tas om hand, och det börjar bli fullt. Det är vårt politiska ansvar.

I snart 50 år har den här frågan utretts och det är viktigt att det görs grundligt eftersom Forsmark är tänkt att det använda kärnbränslet ska förvaras i kopparkapslar som omges av bentonitlera, ungefär 500 meter ned i urberget. Avfallet, som kanske är det mest svårhanterliga avfallet från den svenska kärnkraften, måste isoleras och vila i över 100 000 år. Men nu, när alla expertmyndigheter givit grönt ljus, har regeringen för avsikt att ge rött eller orange ljus och av vilken anledning i så fall?

Dags att ta ansvar

Jag säger välkommen till den kommande miljö- och klimatministern och uppmanar statsrådet att skyndsamt se till att regeringsbeslut tas i frågan för att möjliggöra för ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. I den här frågan finns inga ny-på-jobbet dagar att gömma sig bakom utan i stället uppmanar jag till visa-framfötterna-snabbt dagar.

2,2 miljoner om dagen tickar på. Varje dag. Dags för Sveriges regering att ta ansvar.

Läs också

Nämnda personer

Alexandra Anstrell

Riksdagsledamot (M), ordförande Svenska Lottakårens riksförbund
Civilekonom (Uppsala uni. 2012)

Isabella Lövin

Medordförande Friends of Ocean Action
Filmvetenskap, statsvetenskap, sociologi och italienska (Stockholms uni. 1981-1985), statsvetenskap (Università di Bologna 1986-1987), radioproducentutbildning (Dramatiska Institutet 1992-1994)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget