Utdragen återhämtning för arbetsmarknaden

PROGNOS. Arbetsförmedlingen (AF) spår att arbetslösheten fortsätter att öka under första halvåret 2021, för att sedan gå tillbaka något 2022. Antalet långtidsarbetslösa är rekordstort och antas öka.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för de kommande åren ökar arbetslösheten ytterligare under 2021 på grund av coronapandemin och den minskade efterfrågan på arbetskraft. Under 2022 spås arbetslösheten gå tillbaka något.

– Effekterna av pandemin kommer att påverka arbetsmarknaden i flera år. Både arbetsgivare och arbetssökande behöver ställa om och vara aktiva. Samtidigt ställer det stora krav på oss och våra samarbetsparters som kommunerna. Framför allt för att fler ska kunna delta i reguljära utbildningar, säger generaldirektör Maria Mindhammar, i ett pressmeddelande.

Enligt AF har arbetslösheten stabiliserats något under hösten, men myndigheten betonar att den andra vågen av smittspridningen har dämpat sommarens återhämtning. AF konstaterar även att konkurrensen om jobben ökar. Många av de nyinskrivna arbetslösa har någon form av utbildning och färsk arbetslivserfarenhet, till skillnad från många av de som varit arbetslösa länge och står långt ifrån arbetsmarknaden. Enligt AF finns det en stor risk att det redan rekordstora antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka framgent.

Login