Debatt

LO-Stockholm: Miljardregn till äldreomsorgen måste ge färre timanställningar

Med mindre än ett år kvar till valet är det hög tid att landets kommunpolitiker prioriterar goda anställningsvillkor i välfärden. Vi vill att kommunerna ska anta mål om att minst 90 procent av jobben i kommunerna ska vara tillsvidaretjänster och att en lika hög andel ska vara heltider. Det skriver Mirja Räihä, ordförande för LO i Stockholms län.

Andelen timanställda inom äldreomsorgen har ökat i många kommuner under pandemin, skriver debattören.
Andelen timanställda inom äldreomsorgen har ökat i många kommuner under pandemin, skriver debattören.Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att timanställningarna har ökat inom äldreomsorgen under pandemin beror på att den politiska viljan att erbjuda goda anställningsvillkor saknas i många av landets kommuner. De har nu ett ansvar för använda en del av det miljardregn som nu faller över äldreomsorgen till att förbättra villkoren. Det är nödvändigt för att säkra kvaliteten, och därför bör också regeringen ställa krav på att de utökade bidragen investeras i medarbetarna.

Politisk vilja saknas

En granskning från SVT visar att andelen timanställda inom äldreomsorgen har ökat i många kommuner under pandemin. Detta trots att Coronakommissionen slagit fast att andelen måste minska och att staten satsar enorma resurser på området. Staten beräknas tillföra kommunernas äldreomsorg tio miljarder kronor mer per år 2022 jämfört med 2018.

Anställningsvillkoren i välfärden är en högaktuell fråga på nationell nivå. Bland annat har Centerpartiet krävt ett tak på antalet anställda per chef inom vård och omsorg. Göran Johnsson, som lett utredningen om äldrevårdens kompetensförsörjning, pekar på behovet av snabba åtgärder för att förbättra anställningsvillkoren.

Men i många kommuner händer ingenting. Orsakerna till att timanställningarna ökat är flera. Kommunerna lyfter själva fram sjukskrivningar, men för de som under många år byggt äldreomsorgen på osäkra anställningar kommer nu höga sjuktal som ett brev på posten. I grunden handlar det om politisk vilja. I flera kommuner har andelen timanställningar minskat under pandemin, och skillnaderna mellan kommunerna är stora.

Osäkra anställningsvillkor är norm

Att viljan saknas på många håll visar en aktuell undersökning från LO-distriktet i Stockholms län. Av de arbetare som är anställda i någon av kommunerna i länet så är var tredje timavlönad. I ett par kommuner är uppemot hälften timavlönade. Osäkra anställningsvillkor är norm inom flera arbetaryrken i de flesta av länets kommuner. Personliga assistenteter och vårdbiträden är de yrkesgrupper där det är vanligast förekommande. I genomsnitt är drygt sex av tio är timavlönade.

Barn, äldre och människor med funktionsvariation får ständigt möta nya ansikten.   

Undersökningen omfattar Stockholms län, men situationen är liknande i resten av landet. Viktig verksamhet som drivs i kommunal regi är en plats där det finns en ökad risk för sjukskrivning och där framför allt kvinnor får löner som är svåra att leva på.

Eftersom de osäkra anställningsvillkoren framför allt finns inom yrken som handlar om att ta hand om människor är detta inte bara ett problem när det handlar om smittspridning. Kvaliteten i välfärden blir lidande. Barn, äldre och människor med funktionsvariation får ständigt möta nya ansikten.

Kommunpolitiker måste agera

När det nu finns resurser inom äldreomsorgen har kommunpolitikerna en skyldighet att agera. Att använda de förstärkta statsbidragen för att göra äldreomsorgen resurseffektiv och säkra villkor och en arbetsmiljö som gör att kostnader för sjukskrivningar kan undvikas längre fram är en investering för framtiden.

Med mindre än ett år kvar till valet är det hög tid att landets kommunpolitiker prioriterar goda anställningsvillkor i välfärden. Vi vill att kommunerna ska anta mål om att minst 90 procent av jobben i kommunerna ska vara tillsvidaretjänster och att en lika hög andel ska vara heltider. Förutom att skapa goda arbetsvillkor skulle det säkra kvaliteten i välfärden och innebära ett stort steg framåt för jämställdheten. För att detta ska bli verklighet bör regeringen ställa krav på att en del av de utökade bidragen till äldreomsorgen investeras i medarbetarnas anställningsvillkor.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00