Debatt

MP-ledamot: Låt fler jobba hemifrån – för miljöns skull

Det finns många fördelar med att låta anställda arbeta hemifrån, för såväl miljön som vardagspusslet. Möjligheten att arbeta på distans kan dessutom innebära att man blir mer attraktiv som arbetsgivare, skriver Rasmus Ling (MP).

”Att inte ta tillvara på vad vi lärt oss av att arbeta under pandemin vore ett dumt, dyrt och onödigt misstag.”
”Att inte ta tillvara på vad vi lärt oss av att arbeta under pandemin vore ett dumt, dyrt och onödigt misstag.”Foto: Isabell Höjman/TT
Rasmus Ling
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi har äntligen kommit till en höst utan coronarestriktioner, även om pandemin inte är över. Många har längtat efter att gå på fotboll eller teater, att träffa vänner och släktingar, att gå på krogen eller på badhus. Det är fantastiskt att äntligen få göra det igen. Det vore dock bra om vi kunde ta med oss några av de saker vi lärt oss under pandemin – inte minst möjligheten att arbeta mer hemifrån.

Fördelar med distansarbete

Det är viktigt att understryka att många inte hade den möjligheten heller när restriktionerna var som hårdast. Till exempel förskolepersonal, anställda inom hemtjänsten och i service- och besöksnäringen kunde inte och kommer inte kunna arbeta hemifrån. Men många har kunnat, och också gjort det. Många, både arbetande och arbetsgivare, har också sett att det funnits många fördelar.

Att människor har arbetat hemma har gett mer tid hemma och förenklat vardagspusslet. Man har kunnat hämta tidigare från förskolan, haft mer tid att göra läxor ihop, eller mer tid att laga mat eller ta den där joggingrundan. I stället för att sitta i bilköer eller vänta på bussen. För många arbetsgivare var det till en början en omställning och en osäkerhet. Skulle produktiviteten vara lika hög om personalen inte är på plats? Många kunde dock se att det faktiskt fungerade, inte sällan ökade effektiviteten snarare än att den minskade.

Om fler arbetar mer hemifrån så vinner också miljön. Pendling utgör en stor del av transporterna.

Självklart finns ett behov av att ses fysiskt på de allra flesta arbetsplatser. Att träffas i verkligheten är något annat än att ses digitalt. I fikarummen pratar man av sig om vardagen, men det är också ett ställe där idéer och innovation uppstår. Det är dock tveksamt om det behövs varje dag.

Myndigheter bör ligga i framkant

För arbetsgivare finns möjligheter att spara pengar. Om personal jobbar hemma två dagar per vecka krävs färre kontorsplatser. Möjligheten att arbeta på distans kan innebära att man blir mer attraktiv som arbetsgivare. Färre långväga tjänsteresor är kostnadsbesparande.

Om fler arbetar mer hemifrån så vinner också miljön. Pendling utgör en stor del av transporterna. Detta talar också för att underlätta för ökat hemarbete också framöver. Privata arbetsgivare bestämmer självklart själva hur de organiserar arbetet. Det kan dock finnas regelverk som vi från politiskt håll behöver se över för att det ska bli enklare.

Staten är i sig en stor arbetsgivare och statliga myndigheter bör ligga i framkant när det gäller detta. Detsamma gäller kommunsektorn, för de yrkesgrupper där hemarbete är möjligt. Att inte ta tillvara på vad vi lärt oss av att arbeta under pandemin vore ett dumt, dyrt och onödigt misstag.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00