Debatt

TCO: Självklart behöver vi en återhämtningsplan

DEBATT. Det pågår en debatt huruvida det är bra eller dåligt med en gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss i en allvarlig kris och svaret är självklart – vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning, skriver TCO.

"Investeringar i barn- och äldreomsorg och avskaffad sambeskattning är viktiga erfarenheter från Sverige. Samma jämställdhetsfokus ska gälla när EU löpande utvärderar medlemsländernas ekonomiska politik."
"Investeringar i barn- och äldreomsorg och avskaffad sambeskattning är viktiga erfarenheter från Sverige. Samma jämställdhetsfokus ska gälla när EU löpande utvärderar medlemsländernas ekonomiska politik." Foto: Pixabay
Therese Svanström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en debattråd i Svenska Dagbladet beskriver Jessica Stegrud (SD) EU:s återhämtningsfond som ett gigantiskt bidragspaket och vädjar till Kristdemokraterna och Moderaterna att rösta nej. Vi önskar att det politiska samtalet i stället fokuserar på vad återhämtningsplanen ska leda till – vilka åtgärder ger bäst effekt?

TCO samlar 1,4 miljoner medlemmar, och många av dem har drabbats hårt av krisen. Jämfört med innan pandemin har antalet arbetslösa TCO-medlemmar ökat med 50 procent vilket är en dubbelt så stor ökning som för det totala antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Nu riskerar helt nya grupper att drabbas av långtidsarbetslöshet. Så ser det ut i många av medlemsländerna och det är viktigt för ekonomin att vi får till en snabb återhämtning.

Den tiden är förbi, när vi bara kunde se till svenska företag och svenska löntagare – vi är en del av en global ekonomi och har allt att vinna på gemensamma insatser.

Solidaritet och respekt

EU kan göra betydande insatser för att mildra krisen och återuppbygga den europeiska ekonomin. Nu handlar det om att se möjligheterna och vända krisen till något positivt: en grön, digital omställning i hela Europa. Då krävs en politik som präglas av öppenhet, solidaritet och respekt för våra gemensamma värden.

Krävs omställningssystem

Det är positivt att den återhämtningsplan som nu finns fokuserar på återhämtning på arbetsmarknaden. Men samtidigt väntar en omfattande strukturomvandling i hela Europa, som gör att gamla jobb försvinner och nya kommer till. I det läget behövs ett ännu tydligare fokus på att yrkesverksamma och arbetslösa ska kunna vidareutbilda sig och ställa om till nya jobb med förändrade behov av kompetens, och då behövs hållbara nationella omställningssystem i hela Europa.

Den här typen av satsningar behöver finnas med när EU-länderna tar fram sina egna planer för att söka medel från återhämtningsfonden.

För svensk del har vi redan sett resultat i rätt riktning. Nyligen togs det beslut om att medel från Europeiska socialfonden kan användas både som stöd till arbetslösa men även som stöd till yrkesverksamma för en snabbare och mer effektiv omställning. I detta fall handlar det om att erbjuda och finansiera utbildning så att man inte riskera att hamna i arbetslöshet. Det är en vinst för svenska arbetstagare och svensk ekonomi.

Saknas jämställdhetsfokus

Det som vi saknar i EU:s återhämtningsplan är konkreta jämställdhetssatsningar. I en djup ekonomisk kris finns risk att kvinnor blir de första som förlorar jobbet. Samtidigt är en jämställd arbetsmarknad avgörande för konkurrenskraften, och därför är det viktigt att alla EU-länder genomför reformer som gör att fler kvinnor kan delta på arbetsmarknaden.

Investeringar i barn- och äldreomsorg och avskaffad sambeskattning är viktiga erfarenheter från Sverige. Samma jämställdhetsfokus ska gälla när EU löpande utvärderar medlemsländernas ekonomiska politik.

Nämnda personer

Jessica Stegrud

Riksdagsledamot (SD), ledamot i partistyrelsen
Ekonomi

Therese Svanström

Ordförande TCO
Fil.kand. i statsvetenskap (Örebro uni. 1997)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget