Landstingen betalar olika trots samma läkemedel

UPPHANDLING. Trots identiska produkter kan priserna för läkemedel för olika landsting variera mellan sex till nio procent. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket.

Rekvisitionsläkemedel, används på sjukhus och i annan sluten- och öppenvård och betalas alltså inte av patienter. Vilket innebär att det heller inte omfattas av läkemedelsförmånen utan upphandlas separat av varje enskilt landsting. I stort sett alla landsting gör samverkansupphandling med något eller några andra landsting, det gör däremot inte de tre storstadslandstingen.

När Konkurrensverket jämförde priser på läkemedel i samband med upphandlingar visade det sig att trots att produkterna är identiska kan priserna för olika landsting variera mellan sex till nio procent. Under förra året köpte landstingen läkemedel till sjukhus och öppenvården för 7,6 miljarder kronor.

Att det rör sig om relativt stor spridning tyder på att upphandlingarna kan bli effektivare vilket kan leda till lägre priser. Det tyder också på att läkemedelsföretagen själva har stora marginaler att själva sätta priser, vilket i sin tur pekar på att en ökad konkurrens också kan sänka kostnaderna, anser Konkurrensverket.

Login