Caroline Åkerhielm (69)

Tf förbundsordförande Sällsynta diagnoser
Utbildning: Chefssekreterare (Bar-Lock institutet 1975)

24 april 1953