Joar Guterstam: ”Sjukvården är bäst lämpad att ansvara för beroendevård och samsjuklighet” 

Remisstiden för Samsjuklighetsutredningen går mot sitt slut. ”Inte sällan tror en person att den lider av psykisk ohälsa eller har en diagnos, men att det egentligen är alkohol- eller narkotikaberoendet som skapar problemen” säger psykiatriker och beroendespecialist Joar Gutestam. KI är en av flera remissinstanser som vill se en integrerad samsjuklighetsvård där socialtjänst och sjukvård agerar parallellt.  

Samsjuklighetsutredningen föreslår bland annat att behandling för psykiatriska tillstånd ska ges samordnat med behandling för skadligt bruk och beroende.
Samsjuklighetsutredningen föreslår bland annat att behandling för psykiatriska tillstånd ska ges samordnat med behandling för skadligt bruk och beroende. Foto: Robin Haldert / TT