Förslag på ersättning till tvångssteriliserade vid årsskiftet

ERSÄTTNINGAR. Vid årsskiftet kan det bli klart hur mycket pengar personer som steriliserats till följd av tidigare krav i könstillhörighetslagen ska få i ersättning. Då lämnar utredaren Erna Zelmin-Ekenhem det förslag som ska vara vägledande för regeringens proposition. 

I våras stod det klart att personer som tvingats att sterilisera sig för att få byta juridiskt kön ska få ersättning av staten. Sjukvårds- och folhälsominister Gabriel Wikström (S) meddelade att staten bör be om ursäkt och ge dessa personer en ekonomisk ersättning, ett förslag som har en bred majoritet bland riksdagspartierna.

LÄS MER: Riksdagsmajoritet för ursäkt till tvångssteriliserade

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket, har fått i uppdrag från socialdepartementet att se över hur mycket ersättning som kan bli aktuell och vilken myndighet som ska sköta administration och utbetalning av pengarna. Hennes underlag ska publiceras i en departementspromemorian under nästa år och sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström (S) hoppas att ett lagförslag kan vara på plats 2018.

– Det som ligger i mitt uppdrag är att se över hur kretsen ska avgränsas, vilka menar man ska omfattas av den här ersättningen, säger Erna Zelmin-Ekenhem till Altinget.

300 000 skäligt enligt RFSL

De tidigare ersättningarna till tvångssteriliserade som det togs beslut om 1999 låg på 175 000 kronor. RFSL anser att 300 000 kronor per person är en rimlig summa för ersättning. Siffran baseras på svenskt skadeståndsrätt och att staten kränkt den personliga integriteten i strid med grundlag och Europakonvention. Zelmin-Ekenhem vill inte kommentera om den summan ligger nära det förslag som hon själv kommer att framföra i det underlag som hon ska vara klar med senast till årsskiftet.

– Det är en av de frågor jag måste titta på men jag har inga kommentarer i den delen just nu. Jag ser över vilken summa regeringen skulle kunna motivera men slutligen är det socialdepartementet som bestämmer beloppet.

RFSL har klargjort att om summan blir avsevärt lägre än 300 000 kronor – då är organisationen redo att stämma staten. En stämningsansökan med åtta pilotfall ligger redan klar.

LÄS MER: RFSL: "Under den förra regeringen hade vi åtminstone debatt"

 

 

Forrige artikel 15 svenska sjukhus i stor strålskyddsgranskning 15 svenska sjukhus i stor strålskyddsgranskning Næste artikel 112-utredare behöver mer tid
Kritik mot budgetsatsning på fler familjehemsplaceringar

Kritik mot budgetsatsning på fler familjehemsplaceringar

BARN. Genom en statlig subvention till kommunerna vill januaripartierna, med Liberalerna i spetsen, öka antalet barn som placeras i familjehem. Men experterna ifrågasätter politikernas påståenden om att fler barn borde placeras.

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

UTESLUTNING. När Region Stockholm avregistrerar enskilda fysioterapeuter ur regionsregistret bryter regionen mot lagen. Det anser Fysioterapeuterna, som anmält regionen till Justitieombudsmannen (JO). Längre vårdköer och nedlagda företag är en konsekvens av åtgärderna.