Ministertrio söker samförstånd om skola

INVIT. De tre ministrarna på utbildningsdepartementet Gustav Fridolin (MP), Helene Hellmark Knutsson (S), och Aida Hadzialic (S) vill ha blocköverskridande uppgörelser om skolan.

”Vi kommer i varje läge att eftersträva brett politiskt stöd för de reformer vi lägger fram, skriver ministertrion på DN debatt, och fortsätter: ”De som arbetar i skolan ska kunna känna trygghet i skolans styrdokument, att det som sägs i dag också gäller i morgon. Då krävs brett politiskt ansvarstagande. Det är tydligt att detta varit en framgångsfaktor för flera av de mest framgångsrika skolsystemen.”

Alla ska med på tåget

Men det ska inte bara vara samförstånd över det politiska fältet. ”Stora skolreformer ska vara förankrade bland dem som arbetar i skolan. Det är skolledare och lärare som gör jobbet med att möta varje barn. Det är de som måste leda skolans utveckling”, heter det i artikeln.

Dessutom ska reformerna vara akademiskt förankrade. ”Förändringar i skolsystemet ska vara förankrade i modern forskning. Sådant som läroplaner, kursplaner och betygssystem ska inte styras av ideologi, utan utifrån vad vi vet om hur man skapar de bästa möjligheterna för inlärning hos varje elev.”

Kritik mot betyg i fyran  

Ministrarna upprepar också kritiken mot att de borgerliga partierna med stöd av Sverigedemokraterna är på väg att driva igenom betyg från årskurs 4. I dag får eleverna betyg från årskurs 6.

Alliansen har, förutom sin budget på utbildningsområdet och betygsreformen, tagit strid mot regeringen om flera skolfrågor och där man har stöd från Sverigedemokraterna.

Det är en obligatorisk tioårig grundskola. Nyligen fick grundskoleutredningen ändrade uppdrag på den punkten. Alliansen förslag är att införliva förskoleklassen i grundskolan. Men den nuvarande regeringen vill inte att sexåringar ska börja skolan. Men de förkastar inte idén om en tioårig grundskola.

Remissinstanser ratar Alliansens förslag

Övriga områden som Alliansen driver i riksdagen är att tillåta skolavslutningar i kyrkan, stoppa regeringens förslag om obligatoriskt gymnasium, stoppa förslaget om att alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet, mer idrott i skolan samt skriftliga ordningsomdömen i högstadiet och gymnasiet.

Alliansen tog under sin regeringstid fram lagförslag för flera av dessa frågor. Men för skolavslutningar i kyrkan var motståndet bland remissinstanser kompakt.

Detsamma gäller frågan om betyg från årskurs 4.

 

Forrige artikel Sexåringar ska inte börja ettan Sexåringar ska inte börja ettan Næste artikel M kan svänga om huvudmannaskap för skola
Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

ANSÖKAN. Båda förbunden som företräder friskolor ser dystert på att det blir allt fler koncerner som driver friskolor. Kraven på huvudmännen gör att systemet "i praktiken blir riggat för stora friskolor", säger Idéburna skolors riksförbunds ordförande.