5 frågor till Försvarsmaktens HR-avdelning om jämställdhet

JÄMSTÄLLDHET. Under förra höstens #metoo skrev över 1 700 kvinnor med koppling till Försvarsmakten under uppropet #givaktochbitihop. Altinget har hört av sig till Försvarsmaktens HR-avdelning för att höra vad som görs för jämställdheten.

Debatten om #metoo nådde ända in i Försvarsmakten (FM). I tidigare och nuvarande anställda inom försvaret kom det fram många vittnesmål om kränkningar, mobbning och tystnadskultur. Nu, ett år senare, läggs riksdagsmotioner om att öka jämställdhetsarbetet inom försvaret.

Altinget har ställt fem frågor till Elisabeth Karlehav, HR-strateg vid FM:s högkvarter, om vad myndigheten gör i dag för att få fler kvinnor att söka och stanna kvar i försvaret.

1. Har ni en handlingsplan för att motverka och hantera trakasserier och kränkningar inom FM?  

– Ja. 

Läs också: Kvinnliga militärer utsätts för fler risker än män

2. Har ni en plan för positiv särbehandling vid rekrytering för att öka andelen kvinnor inom de olika organisationerna?  

– FM använder sig i dag av positiv särbehandling vid rekrytering i syfte att öka andelen kvinnor inom organisationerna. Vid antagning för utbildning får positiv särbehandling av underrepresenterat kön användas om den samlade lämplighetsbedömningen är lika mellan två individer. 

– I chefsurval är FM:s direktiv att all positiv särbehandling ska tillämpas i varje steg i uttagningsprocessen. 

3. Har ni en plan för hur man ska uppnå en jämn könsfördelning på organisationens olika nivåer?  

– Försvarsmakten jobbar mot detta mål via sin jämställdhets- och jämlikhetsplan (som ligger i Försvarsmaktens verksamhetsplan) via ett flertal åtgärder som sedan bryts ned i uppdrag via verksamhetsuppdrag. Flera av dessa uppdrag syftar specifikt till att öka andelen kvinnor och andelen chefer som är kvinnor. Verksamhetsuppdrag avseende jämställdhet och jämlikhet bryts ned och sammanställs på förbandsnivå i lokal jämställdhets- och jämlikhetsplan (ibland benämnd likabehandlingsplan). 

Läs också: Ökat jämställdhetsarbete för försvarsmyndigheter

4. FM har en handlingsplan för jämställdhetsintegrering som gäller under perioden 2015–2018. Har handlingsplanen lett till någon förbättring inom jämställdheten?  

– FM har uppnått resultat som ger förbättrade förutsättningar för våra medarbetare att med likvärdiga förutsättningar nyttja sin fulla potential i Försvarsmaktens verksamhet. Med det har myndighetens arbete i enlighet med handlingsplanen lett till förbättring gällande jämställdhet inom myndigheten. 

5. Gör ni en årlig jämställdhetskartläggning? 

– På organisationsenheterna/förbanden sker jämställdhetskartläggning kopplat till årscykeln för det systematiska likabehandlingsarbetet som genomförs (ofta med bas i jämställdhets- och jämlikhets- (eller likabehandlings-) kommitté.

Läs också: V vill lägga mer press på Försvarsmakten

Forrige artikel Facebook måste snabbt radera propaganda Facebook måste snabbt radera propaganda Næste artikel Politiska botar fördubblades inför valet Politiska botar fördubblades inför valet