V vill lägga mer press på Försvarsmakten

BEHOV. För att kunna behålla kvinnliga rekryter och militärer, vill Vänsterpartiet ställa högre krav på försvarets jämställdhetsarbete.

Försvarsmaktens handlingsplan för jämställdhetsintegrering i myndigheten sträcker sig från 2015 fram tills i slutet på detta år. Men Hanna Gunnarsson (V), ledamot i försvarsutskottet, anser att arbetet inte varit tillräckligt och vill att de ska gräva djupare i organisationen. 

– Man kan inte bara kolla på siffror om könsfördelning. Kolla på vilka som blir befordrade och vilka värderingar som finns i stort, säger hon till Altinget. 

– Man måste också fråga om hur jobbar man med värderingar? Hur arbetar man med bemötande? Hur hanterar man anmälningar? Tillägger hon. 

Login