Ökat jämställdhetsarbete för försvarsmyndigheter

KORTNYTT. Regeringen har beslutat om ändringar i myndighetsinstruktionerna för bland annat Försvarsmakten och Försvarets materielverk, med syfte att främja jämställdhet.

Förordningsändringarna är en del av regeringens strategiska arbete för ökad jämställdhet och gäller Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

De nya ändringarna innebär att myndigheterna ska bedriva ett verksamhetsanpassat jämställdhetsarbete och ska ses som ett verktyg i myndigheternas löpande verksamhet.

Ändringarna träder i kraft den 21 maj 2018.

Login