Åtgärder för att höja den civila beredskapen

Fråga 2017/18:545 Åtgärder för att höja den civila beredskapen

av John Widegren (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den 20 december överlämnade Försvarsberedningen sin rapport Motståndskraft om totalförsvar till försvarsministern.

Försvarsberedningen konstaterar bland annat i sin rapport att Sverige behöver bygga upp sin försörjningsberedskap. En nödvändig försörjning av livsmedel, dricksvatten, energi och läkemedel måste säkerställas.

Vidare föreslås att krav ska kunna ställas på privata drivmedelsaktörer att utöka sin lagerhållning av drivmedel. Det finns även ett behov av att lagra vissa strategiska varor i omsättningslager.

Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern och regeringen att gå vidare med Försvarsberedningens förslag eller att höja den civila beredskapen på andra sätt?


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar