Oktober 2018

Tisdag 16. oktober

KL. 11:00
KL. 11:00
KL. 11:00
 • Konstitutionsutskottet sammanträder

Torsdag 18. oktober

KL. 9:00
 • Konstitutionsutskottet sammanträder

KL. 9:30
KL. 10:30

Tisdag 23. oktober

 • Konferens: Makro – Sveriges samhällsekonomiska forum

  Saco anordnar ett forum för diskussioner om välfärd, finansiering och ojämlikhet. 

KL. 11:00
 • Konstitutionsutskottet sammanträder

Torsdag 25. oktober

KL. 9:00
 • Konstitutionsutskottet sammanträder

Fredag 26. oktober

 • Regeringsuppdrag: Utvärdera delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget. 

Onsdag 31. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ytterligare utreda frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider m.m.

  Sista datum att redovisa uppdraget.

November 2018

Torsdag 1. november

 • Regeringsuppdrag: Fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

  Sista datum för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att delredovisa uppdraget.

KL. 10:30

Tisdag 6. november

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 11:00
 • Konstitutionsutskottet sammanträder

KL. 11:00
KL. 13:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Torsdag 8. november

KL. 9:00
 • Konstitutionsutskottet sammanträder

KL. 10:30
KL. 12:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.