Juli 2019

Måndag 29 juli

 • Stockholm Pride 2019

  Nordens största pridefestival. 

Augusti 2019

Torsdag 15 augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

  Sista datum för Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket att redovisa uppdraget. 

Lördag 17 augusti

 • Utredning: Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar, Dir. 2018:55

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Fredag 30 augusti

 • Utredning: Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket, Dir. 2018:24

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Ordning och reda i vården, Direktiv 2017:128

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

September 2019

Söndag 1 september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statens kulturråd om läsfrämjande insatser i förskolan

  Sista datum för Statens kulturråd att redovisa uppdraget. 

Måndag 2 september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram underlag för genomförande av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Onsdag 4 september

KL. 13:00
 • Seminarium: Hur står sig svenska skatter i en internationell jämförelse?

  Rapport om svenska skatter i en internationell jämförelse presenteras av Konjunkturinstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusewitz och kommenteras av nationalekonomen Åsa Hansson.

Söndag 15 september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, Dir. 2018:67

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Torsdag 26 september

 • Bokmässan 2019

  Bokmässan 2019 har tre teman: Sydkorea, jämställdhet och med(ie)vetenhet.

Söndag 29 september

 • Utredning: Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

 • Utredning: Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen, Dir. 2018:25

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Måndag 30 september

 • Utredning: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, Dir. 2018:102

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen, Dir. 2018:99

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen ska utföras

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Oktober 2019

Tisdag 1 oktober

 • Utredning: En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning, Dir. 2018:29

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera klimat- och miljöeffekter av förändrade kontrollbesiktningsregler för motorfordon

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, Dir. 2018:116

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet, Dir. 2018:73

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.