Mars 2021

Måndag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Boverket att ta fram förslag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja och följa införandet av standarden IPv6

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att göra en översyn av taltidningsverksamheten

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar, Dir. 2018:79

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till MSB att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offentlig sektor

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till MSB att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 2 mars

 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

KL. 13:00
KL. 18:00
 • Webbföreläsning: Sånt händer inte här

  WEBB. ABF Stockholm bjuder in till en föreläsning om auktoritär populism och uppror, med särskilt fokus på händelserna kring valet i USA. 

Onsdag 3 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att genomföra en förstudie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Torsdag 4 mars

 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

KL. 11:00
 • Webbinarium: Högerpopulism och coronakrisen i Tyskland, Sverige och Finland

  WEBB. Arena idé med flera anordnar ett seminarium om förtroendet för staten och högerpopulistiska rörelser strategier under coronapandemin. 

KL. 13:00
 • Webbinarium: Negotiating Boundaries in a Changing Media Ecosystem

  WEBB. Södertörns högskola bjuder in till ett seminarium för att presentera ett forskningsprojekt om kulturjournalisters möte med debatt och opinion. Hur hanteras det av journalisterna och deras arbetsgivare?

Fredag 5 mars

 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

KL. 9:00

Måndag 8 mars

KL. 10:30
 • Webbinarium: Modernt ledarskap

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium om hur man kan arbeta för jämställd makt och inflytande för toppolitiker i kommuner och regioner.

Torsdag 11 mars

KL. 9:00
 • Webbinarium: Kommunledningens roll för att styra och leda mot ökad effektivitet

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium om effektivitet och produktivitet i kommuner. Vilken roll spelar kommunledningen?

Måndag 15 mars

 • Utredning: Elektroniska underskrifter på regeringsbeslut, Dir. 2020:55

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.