Januari 2018

Fredag 26. januari

KL. 9:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt

KL. 9:30
 • Konferens: Invandrarindex 2017

  En heldag som fokuserar på Invandrarindex 2017 som är en undersökning om hur nyanlända uppfattar sin situation i Sverige.

Tisdag 30. januari

KL. 10:00
 • Konferens: Val 2018 - utmaningar och möjligheter, Alvesta

  SKL anordnar en konferens med fokus på idé- och erfarenhetsutbyte inför valet 2018.

KL. 13:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt

Onsdag 31. januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att göra en översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola

  Sista datum för Myndigheten för tillgängliga medier att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige

  Sista datum för Länsstyrelsen i Stockholm att delredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster

  Sista datum för Naturvårdsverket att slutredovisa uppdraget till miljö- och energidepartementet.

 • Utredning: Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 8:30
 • Upphandlingsdagarna 2018

  Sveriges största konferens inom svensk och europeisk offentlig upphandling. 

Februari 2018

Måndag 5. februari

KL. 10:00
 • Industridagen 2018

  Industrirådet tillsammans med Östergötland anordnar innovationsdag med temat människan i digitaliseringen.

Onsdag 7. februari

KL. 8:30
 • Konferens: Ansvarsfördelning av människor på flykt - globalt och regionalt

  Halvdagskonferens om global ansvarsfördelning av människor på flykt, där tre nya rapporter presenteras av bland annat professor Susan Martin och professor Alexander Betts.

Torsdag 15. februari

 • Utredning: Straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Bostadsbyggande på statens fastigheter

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Tisdag 20. februari

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 27. februari

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 28. februari

 • Utredning: Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (Delegationen för unga till arbete)

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

  Sista datum för myndigheterna att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Utvärdering av bidragsbrottslagen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.