Juni 2018

Fredag 22. juni

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Måndag 25. juni

KL. 11:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Tisdag 26. juni

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 9:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Onsdag 27. juni

KL. 9:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Fredag 29. juni

 • Utredning: Radio och tv i allmänhetens tjänst

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

 • Utredning: Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Lördag 30. juni

 • Utredning: Betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En effektivare kommunal räddningstjänst

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Läsfrämjande insatser i och utanför skolan

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juli 2018

Söndag 1. juli

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag för ökad kunskap och evidens inom tvångsvården

  Sista datum för SBU att slutredovisa den andra delen av uppdraget.

 • Almedalsveckan

  Almedalsveckan i Visby.

Fredag 13. juli

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Söndag 15. juli

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Forum för levande historia att inkomma med förslag till innehåll och teman för en Förintelsekonferens 2020

  Sista datum för Forum för levande historia att redovisa uppdraget.

Tisdag 17. juli

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 24. juli

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Torsdag 26. juli

 • Utredning: Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 31. juli

 • Utredning: Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Augusti 2018

Onsdag 15. augusti

 • Utredning: Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas

  Sista dagen för utredaren att delredovisa uppdraget.

Fredag 31. augusti

 • Utredning: En väl anpassad vuxenutbildning

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.