April 2020

Tisdag 7 april

KL. 11:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

Onsdag 8 april

KL. 9:00
KL. 11:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

KL. 13:00
 • Webbinarium: Demokrati, ledning och styrning

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till samtal kring demokrati och styrning i dagens samhälle. 

   

KL. 16:00
 • EU:s ministerråd: Videokonferens med kulturministrarna

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor. 

  Fokus kommer att ligga på coronapandemins effekter på kultursektorn. 

Torsdag 9 april

KL. 10:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

Fredag 10 april

Onsdag 15 april

 • Vårbudgeten lämnas. Budgetdebatt i riksdagen

KL. 13:00
 • Webbinarium: Återvändande

  WEBB. Fores bjuder in till sitt sjunde seminariet i samtalsserien ”Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén”.

Torsdag 16 april

 • Interparlamentariska unionens möte

  GENÉVE. 

Tisdag 21 april

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 24 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att utföra en analys av Riksantikvarieämbetet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 17:00
 • Centerstudenters förbundsstämma 2020

  LINKÖPING. Centerstudenters bjuder in till förbundsstämma där det kommer hållas debatter och beslut om politiken, samt val av en ny förbundsstyrelse. 

Lördag 25 april

 • Ebba Busch Thor (KD) har varit partiledare i fem år

Tisdag 28 april

 • Riksbankens penningpolitiska rapport

  Beslutar om reporäntans nivå från och med den 29 april. 

Onsdag 29 april

 • Utredning: Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik, Dir. 2018:86

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Ekonomistyrningsverket presenterar utfallet för statens budget för mars månad

KL. 9:00
 • Konjunkturbarometern publiceras för mars månad samt kvartalsrapport

  STOCKHOLM. Konjunkturinstitutet publicerar konjunkturbarometern som även innehåller en kvartalsrapport. 

Torsdag 30 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i Sverige

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Maj 2020

Fredag 1 maj