April 2018

Måndag 23. april

KL. 14:00
 • KU håller öppen utfrågning om granskningsärende

  Konstitutionsutskottet håller en utfrågning med Försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Tisdag 24. april

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • Proposition: Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Skrivelse: Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017

  Planerat datum för avlämnande av skrivelsen.

KL. 11:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder.

KL. 13:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Onsdag 25. april

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen beslutar i följande ärenden. 

Torsdag 26. april

KL. 9:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder.

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Fredag 27. april

 • Utredning: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

KL. 9:00

Måndag 30. april

 • Regeringsuppdrag: Kartläggning och analys av hur väl AI och maskininlärning kommer till användning i svensk industri och i det svenska samhället

  Sista datum för Verket för innovationssystem (Vinnova) att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Sametinget avseende Samernas bibliotek

  Sista datum för Sametinget att redovisa uppdraget. 

Maj 2018

Tisdag 1. maj

 • Utredning: Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn – tre frågor om säkerhetsskydd

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 2. maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  Sista datum för Boverket att delredovisa uppdraget.

 • Proposition: Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

 • Proposition: En ny ordning för redovisningstillsyn

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

Torsdag 3. maj

 • Proposition: Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

  Planerat datum för avlämnande av propositionen.

Onsdag 9. maj

 • Skrivelse: Åtgärdsplanering för transportsystemet 2018–2029

  Planerat datum för avlämnande av skrivelsen.