Augusti 2018

Onsdag 22. augusti

KL. 9:45
 • Konferens: Kommek 2018

  Sveriges största möte för alla som arbetar inom offentlig sektor, både förtroendevalda och tjänstemän.

Söndag 26. augusti

KL. 14:00
 • Jonas Sjöstedts sommartal

  Vänsterpartiets partiledare sommartalar i Umeå.

September 2018

Måndag 3. september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier

  Sista datum för Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen att delredovisa uppdraget. 

Söndag 9. september

 • Valdag

  Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Tisdag 18. september

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Måndag 24. september

 • FN:s generalförsamling i New York

   En delegation från riksdagen deltar i FN:s 73:e generalförsamling i New York.

Oktober 2018

Måndag 1. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten att förbereda och genomföra överföring av vissa uppgifter som rör djur till länsstyrelserna

  Sista datum för Polismyndigheten att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att vidta säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss

  Sista datum för Transportstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

Tisdag 2. oktober

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 16. oktober

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 26. oktober

 • Regeringsuppdrag: Utvärdera delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget. 

November 2018

Torsdag 1. november

 • Regeringsuppdrag: Fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

  Sista datum för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att delredovisa uppdraget.

Tisdag 6. november

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 16. november

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 23. november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Institutet för språk och folkminnen

  Sista datum för Statskontoret att redovisa uppdraget.

December 2018

Lördag 1. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag för ökad kunskap och evidens inom tvångsvården

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa den första delen av uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

  Sista datum för Livsmedelsverket att redovisa uppdraget. 

Tisdag 4. december

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 14. december

 • Regeringsuppdrag: Trafikverket får i uppdrag att genomföra åtgärder för effektiv hantering vid störningar i tågtrafiken

  Sista datum för att delredovisa uppdraget.

Lördag 15. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering

  Sista datum för Länsstyrelsen i Stockholms län att redovisa uppdraget.