Januari 2019

Onsdag 23 januari

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 24 januari

KL. 9:00
 • Konstitutionsutskottet sammanträder

KL. 9:30
KL. 10:00
KL. 10:00
KL. 10:30
KL. 15:00
 • Seminarium: Papperstiger eller kraftfullt verktyg? – Om interna regler, policyer och etiska koder

  Statskontoret arrangerar ett seminarium för att diskutera utmaningen i att levandegöra interna policyer och etiska koder. Seminariet vänder sig till chefer och anställda i statsförvaltningen och forskare.

Måndag 28 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om förbättrade möjligheter för patienter i cancerbehandling att arbeta efter förmåga

  Sista datum för Försäkringskassan att redovisa uppdraget. 

Onsdag 30 januari

KL. 9:00
 • Partiledardebatt i riksdagen

  Partiledardebatt i riksdagen. 

Torsdag 31 januari

 • Utredning: En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag (Arbetsmarknadsutredningen)

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

 • Utredning: Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018, Dir. 2018:81

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till att stärka allmänhetens samt små och medelstora företags motståndskraft mot it-incidenter

  Sista datum för MSB att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken, Dir. 2017:133

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att förbereda överföring av uppgift till Delegationen mot segregation

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Februari 2019

Fredag 1 februari

 • Centerpartiets Kommundagar

  Centerpartiet anordnar kommundagar i Umeå.

 • Utredning: Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 6 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhetsmärkning av metaller och mineral

  Sista datum för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) att redovisa uppdraget. 

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Fredag 8 februari

 • Feministiskt initiativs kongress 2019

  Partiet väljer ny partiledare som ska leda partiet tillsammans med Gita Nabavi. Styrelsen har föreslagit Farida al-Abani till partiledarposten.