Juli 2020

Torsdag 16 juli

KL. 14:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

   

Fredag 17 juli

KL. 10:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

   

Fredag 24 juli

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

   

Onsdag 29 juli

KL. 9:00
 • Konjunkturbarometern publiceras för juni månad samt kvartalsrapport

Torsdag 30 juli

KL. 9:00
 • Ekonomistyrningsverket presenterar utfallet för statens budget för juni månad

Fredag 31 juli

 • Utredning: Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter, Dir. 2018:92

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet, Dir. 2018:74

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Augusti 2020

Torsdag 13 augusti

KL. 9:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

   

Lördag 15 augusti

 • Utredning: Den framtida svenska migrationspolitiken, Dir. 2019:32

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Måndag 17 augusti

KL. 12:00
 • Webbinarium: Omstartskommissionen presenterar sin slutrapport

  WEBB. Stockholms handelskammare bjuder in till presentationen av Omstartskommissionens slutrapport, med idéer som är tänkta att stärka Sverige.

Onsdag 19 augusti

KL. 9:45
 • Webbkonferens: KOMMEK 2020

  WEBB. KOMMEK är en årlig mötesplats för anställda inom offentlig sektor som arrangeras av flera organisationer, bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Onsdag 26 augusti

 • Utredning: Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, Dir. 2018:51

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Sista datum för 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

KL. 10:00
 • Webbinarium: Bostäder för utsatta grupper

  WEBB. SKR bjuder in till ett webbsänt seminarium om bostadssituationen för Sveriges utsatta grupper. 

Torsdag 27 augusti

KL. 9:00
 • Ekonomistyrningsverket presenterar utfallet för statens budget för juli månad

KL. 9:00
 • Konjunkturbarometern publiceras för juli månad

Måndag 31 augusti

 • Utredning: Cybersäkerhet – genomförandet av cybersäkerhetsakten och vissa åtgärder till skydd för säkerhetskänslig verksamhet, Dir. 2019:73

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Främja digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter, Dir. 2019:30

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

September 2020

Tisdag 1 september

 • Utredning: Nya konsumentköpregler, Dir. 2019:45

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.