Mars 2019

Tisdag 19 mars

KL. 9:00
 • SKL:s valkongress och Ordförandedagen 2019

  SKL:s ombud väljer ordförande, styrelse, valnämnd och revisorer.

KL. 9:00
 • Seminarium: Why is Italy lagging behind? While Sweden broke out of the decline

  En diskussion på engelska om en rapport som handlar om de strukturella ekonomiska svårigheterna Italien har dragits med sedan 1990-talet, problem som Sverige sedan 1990-talet har tagit sig ur. 

Fredag 22 mars

 • Socialdemokraternas partikongress 2019

  Socialdemokraterna håller partikongress i Örebro.

Tisdag 26 mars

KL. 11:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen. 

Onsdag 27 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera konsekvenser av torkan 2018 för jordbruks- och livsmedelssektorn samt föreslå åtgärder för att stärka jordbrukets motståndskraft vid extremt väder i framtiden

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 16:00

Torsdag 28 mars

KL. 9:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

KL. 16:00

Fredag 29 mars

 • Utredning: Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten – skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar, Dir. 2017:90

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp styrning, utformning och arbetssätt avseende regeringens tillfälliga satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan underlätta finansieringen av bostadsbyggande på landsbygden

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten

  Sista dagen för utredaren att redovisa uppdraget

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Sametinget att utreda hur Samiskt språkcentrums verksamhet kan utvecklas

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 8:00
 • Kristdemokraternas kommun- och regionpolitiska dagar

  Konferensen hålls i Örebro.

KL. 9:00
 • Seminarium: Smart policyutveckling bidrar till viktig utveckling

  Om Policylabb, Vinnova:s arbete med innovativ policyutveckling för att stödja utvecklings- och innovationskraften i andra myndigheter. 

KL. 9:00

Söndag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stödja export- och investeringsplattform för svensk miljö- och klimatteknik inom ramen för konceptet Hammarby Sjöstad 2.0

  Sista datum för Statens energimyndighet att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stärka samordningen mellan myndigheter för en sammanhållen innovationsprocess

  Sista datum för Vinnova att slutredovisa uppdraget.