Maj 2019

Söndag 26 maj

 • Europaparlamentsval i Sverige

  21 ledamöter väljs från den svenska valkretsen. 

Måndag 27 maj

KL. 11:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Utrikesminister Margot Wallström (S) svarar på följande interpellation:

  Energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman (S) svarar på följande interpellation:

  Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) svarar på följande interpellation:

   

Tisdag 28 maj

KL. 10:30
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

KL. 15:30
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Onsdag 29 maj

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 30 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statens medieråd att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet (MIK)

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Fredag 31 maj

 • Utredning: Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet, 2018:66

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Konfessionella inslag i skolväsendet, Dir. 2018:15

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten, Dir. 2018:31

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Rasistiska symboler, Dir. 2018:61

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Konfessionella inslag i skolväsendet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska spallationskällan (ESS)

  Sista datum för Vetenskapsrådet att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen (Riksbankskommittén)

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet, Dir. 2018:73

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet, Dir. 2017:31

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juni 2019

Lördag 1 juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att göra en fördjupad studie om antisemitiska hatbrott

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Initiativet Fossilfritt Sverige

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.