September 2019

Torsdag 19 september

KL. 8:00
 • Utredning: En ny myndighet för psykologiskt försvar, Dir. 2018:80

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 10:00
 • Utskotten sammanträder

  Följande utskott sammanträder i riksdagen. 

KL. 12:00

Fredag 20 september

KL. 9:00
KL. 9:00
KL. 13:00
 • Seminarium: Hur uppnår vi en sammanhållen och effektiv rättskedja?

  Om rättskedjan, hur den kan effektiviseras och hur rättsvårdande myndigheter kan samarbeta bättre. Gästas av inrikesminister Mikael Damberg (S).

Måndag 23 september

KL. 10:00
 • Panelsamtal: Europaparlamentet frågar ut kommissionärskandidaterna

  Lyssna och ställa frågor till bland andra EU-minister Hans Dahlgren (S), Frederick Federley (C) och Evin Incir (S) samt Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga och analysera vattensituationen i respektive län samt att bedöma förmågan att hantera vattenbrist

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

Tisdag 24 september

KL. 9:00
 • Utskotten sammanträder

  Följande utskott sammanträder i riksdagen.

Torsdag 26 september

 • Bokmässan 2019

  Bokmässan 2019 har tre teman: Sydkorea, jämställdhet och med(ie)vetenhet.

 • EU:s ministerråd: Konkurrenskraftsrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 8:00
 • Utskotten sammanträder

  Följande utskott sammanträder i riksdagen. 

KL. 9:30
 • Centerpartiets stämma 2019

  Partistämma för Centerpartiet. 

Fredag 27 september

KL. 9:00

Söndag 29 september

 • Utredning: Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen, Dir. 2018:25

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Måndag 30 september

 • Innovationsveckan

  Temat för innovationsveckan 2019 är "Att sprida och involvera".

 • Utredning: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, Dir. 2018:102

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen, Dir. 2018:99

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Oktober 2019

Tisdag 1 oktober

 • Utredning: En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet, Dir. 2018:73

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning, Dir. 2018:29

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.