Januari 2020

Onsdag 29 januari

KL. 15:30
 • Seminarium: Hoten mot objektiviteten – hur bör förvaltningen hantera jäv och bisysslor

  Om tillämpning av regelverk kring opartiskhet inom offentlig förvaltning. 

KL. 16:00

Torsdag 30 januari

KL. 8:30
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

KL. 8:30
 • Öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen

  Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen. 

KL. 12:00

Fredag 31 januari

 • Utredning: Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser, Dir. 2018:70

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur, Dir. 2018:94

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, Dir. 2018:26

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

KL. 9:00
 • Konferens: Framtidens integration

  Konferens om Sveriges framtida integrationsarbete med temat "det delade ansvaret".

Februari 2020

Lördag 1 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera Nationellt resurscentrum för mathantverk vid Länsstyrelsen i Jämtlands län

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Måndag 3 februari

KL. 7:45
 • Finaldag av Ungdomens riksdag

  Totalt 349 klassrepresentanter får testa på att vara riksdagspolitiker för en dag.

Tisdag 4 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Framgångsrik EU-lobbying - ett konkret exempel

  Medverkar gör Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna, TU.

Fredag 7 februari

 • Grön ungdoms riksårsmöte

  129 ombud för ungdomsförbundet kommer samlas och beslutar om inriktningen på deras politik och valet av representanter.

Måndag 10 februari

 • Ekonomistyrningsverket presenterar utfallet för statens budget månadsutfall januari

Onsdag 12 februari

 • Riksbankens penningpolitiska rapport

  Publicering av Riksbankens penningpolitiska rapport, vilken kommer meddela vilken nivå reporäntan kommer att ha från och med den 19 februari 2020.

Torsdag 13 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier

  Sista datum för FOI att slutredovisa uppdraget.

Lördag 15 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Måndag 17 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Sametinget att genomföra språkaktiviteter

  Sista datum att redovisa uppdraget.