November 2020

Torsdag 26 november

 • Riksbankens penningpolitiska rapport

 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

KL. 9:00
 • Ekonomistyrningsverket presenterar utfallet för statens budget för oktober månad

KL. 9:00
 • Konjunkturbarometern publiceras för oktober månad

Fredag 27 november

 • EU:s ministerråd: Konkurrenskraftsrådet (forskning och innovation) sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

KL. 9:00
KL. 13:00
 • Webbinarium: What's on 2021

  WEBB. Kairos future arrangerar ett seminarium om vilka omvärldstrender som kommer att dominera nästa år.

Måndag 30 november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Finansinspektionen att kartlägga konsekvenserna av en utvidgad rätt till återköp av och överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete att utarbeta underlag för en bedömning av FN:s program UN-Habitat

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • EU:s ministerråd: Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

December 2020

Tisdag 1 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen

  Sista datum för Lantmäteriet att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Brottsförebyggande rådet om informationsdelning i arbetet för att förebygga brott

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till kommissionen om ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i fastighetsbildningsprocessen

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 2 december

 • SCB presenterar partisympatiundersökningen

Måndag 7 december

KL. 9:00
 • Konferens: Skolbibliotek 2020

  WEBB. Skolportalen arrangerar en webbaserad konferens med fokus på forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv på att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek.