November 2019

Tisdag 12 november

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Årets tema är Ett smartare samhälle. 

KL. 10:30
KL. 11:00
 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riskdagen. 

KL. 13:00

Onsdag 13 november

 • Plenarsammanträde i Europaparlamentet

  Parlamentet samlas för att höra och rösta om utskottens och de politiska gruppernas lagstiftningsförslag.

KL. 9:00
 • EU-politisk partiledardebatt

  Partiledardebatt med EU-fokus.

KL. 13:00
 • Panelsamtal: 25 år efter folkomröstningen om EU, hur var det då och hur blev det sen?

  Seminarium om vilken effekt EU-medlemskapet har haft på de politiska partierna, svensk politik och svenskt samhällsliv, och om hur Sverige skulle sett ut i dag utan medlemskapet. 

KL. 16:00
KL. 17:30
 • Samtal: Ska man tala med extremister?

  Samtal om yttrandefrihet och vilka åsikter som ska beredas plats i det offentliga samtalet. 

Torsdag 14 november

 • Utskotten sammanträder

  Utskotten sammanträder i riksdagen.

KL. 9:00
 • Konferens: Mänskliga rättighetsdagarna 2019

  Mänskliga Rättighetsdagarna är ett årligen återkommande evenemang med föreläsningar, workshops och olika forum för diskussioner om mänskliga rättigheter.

KL. 9:00
KL. 10:00
 • Seminarium: Cirkulär ekonomi - från ord till (upp)handling!

  Seminarium om upphandlingens potential att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. 

KL. 16:00

Fredag 15 november

 • Utredning: Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 9:00

Måndag 18 november

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 19 november

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Statssekreteraren om läget i EU och hur man bäst gör sin röst hörd i Bryssel

  Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren (S).

Torsdag 21 november

KL. 10:00
 • Konferens: Att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda

  Konferens om att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda.