Cookie- och integritetspolicy

Översikt:

1. Ägarinformation
2. Vad är cookies?
2.1 Så lång tid sparas cookies
2.2 Så raderar du cookies
2.3 Så undviker du cookies
2.4 Vad cookies används till på vår hemsida
2.5 Google Analytics (trafikmätning)
2.6 Add This (delning)
3. Användande av personuppgifter
3.1 Kontakt gällande persunuppgifter
3.2 Skydd av personuppgifter

 

1. Ägarinformation

Den här hemsidan publiceras av:

Altinget AB
Frederiksholms Kanal 20 1
1220 København K
Telefon: +46 (0) 762 25 09 27
Email: adm@altinget.se

2. Cookies

Denna hemsida använder cookies till nedanstående ändamål. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid återkommande besök. Det finns ingen personlig information sparad i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

2.1 Så lång tid sparas cookies

Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

2.2 Så raderar du cookies

Se guide här: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

2.3 Så undviker du cookies

Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dom. Se guide här: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

2.4 Vad cookies används till på vår hemsida

Cookies används till att föra statistik över antalet besökare.

Sidan använder cookies från följande tredje parter som har tillgång till cookiesen:

2.5 Google Analytics (trafikmätning)

Hemsidan använder cookies från Google Analytics till att mäta trafiken på sidan.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.6 Add This (delning)

Websiten använder cookies från Add This till att dela innehåll på hemsidan.

Du kan välja bort cookies från Add This här: http://www.addthis.com/privacy/opt-out

Personuppgifter:

3. Användning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part om du inte själv uttryckligen har gett ditt medgivande och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa uppgifter vid registrering, köp, deltagande i en undersökning etc. Uppgifter samlas in om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, attityder och kunskaper i olika ämnen. 

Personuppgifter används till att genomföra det köp eller den service som uppgifterna är insamlade i samband med. Uppgifterena används därutöver till att få större kännedom om dig och övriga användare av hemsidan. Denna användning kan bland annat omfatta undersökningar och analyser som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och vår teknik, samt visning av innehåll och reklam som är anpassat till dina intressen.

3.1 Kontakt gällande personuppgifter

Om du vill ha tillgång till de uppgifter som finns om dig på Altinget.se så kan du kontakta oss på adm@altinget.se eller på telefon +46 (0) 762 25 09 27. Om vi har fel information eller om du har andra rättningar så kan du kontakta oss på samma sätt. Du har möjlighet att få tillgång till vilken information som sparats om dig och du kan invända mot en registrering enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen.

3.2 Skydd av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter bevaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade anläggningar. Våra säkerhetsföreskrifter kontrolleras löpande för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras på ett förnuftigt sätt och med ständig hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100-procentig säkerhet vid dataöverföring via internet. Det betyder att det kan vara en risk för att andra otillbörligen får åtkomst till uppgifter när dessa sänds elektroniskt. Du överlåter således dina personuppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande vartefter de ändamål som de insamlats för avslutas.

Den snabba utvecklingen av internet betyder att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra våra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Gör vi det så ändrar vi självklart datumet för "senast uppdaterat" nederst på sidan. I händelse av betydande förändringar informerar vi om dessa i form av ett synligt meddelande på vår hemsida. 

I den mån det behandlas personuppgifter om dig har du enligt personuppgiftslaget rätt till att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller den data som behandlas om dig är oriktig eller vilseledande har du rätt att kräva att dessa korrigeras, tas bort eller blokeras. Du kan också när du vill ta tillbaka ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av uppgifter eller data som rör dig. Klagomål hanteras av datainspektionen, jf. personuppgiftslagen § 58 stk. 1.

Sist uppdaterat: 11-11-2014

Från Minecookies.org