Nytt om namn


Födelsedagar

Fredrik Larsson
Fredrik Larsson

Landstingsråd (M) och ordförande i landstingsstyrelsen i Landstinget i Värmland
47 år den 10 december (född Säffle).
Utbildning Statsvetenskap (Karlstads uni. 1991-1992), lantbruk (Naturbruksskolan Sötåsen, 1995-1996), hållbar utveckling (Karlstads uni. 2005-2006)

Brittis Benzler
Brittis Benzler

F.d regionråd (V) Region Gotland
60 år den 12 december (född Stockholm).

Eva Färnstrand
Eva Färnstrand

Styrelseordförande för Sveaskog
67 år den 12 december (född Stockholm).
Utbildning MSc Chemical Engineering (KTH, 1976)

Björn Wiechel
Björn Wiechel

Riksdagsledamot (S), ledamot i kulturutskottet
35 år den 13 december (född Sigtuna).
Utbildning Pol.mag i kulturgeografi (Umeå uni. 2005-2009)

Christofer Fjellner
Christofer Fjellner

Europaparlamentariker (M), ledamot INTA-utskottet, ledamot D-BY-delegationen, ledamot DEPA-delegationen.
42 år den 13 december (född Västerås).
Utbildning statsvetenskap, ekonomi (Lunds uni., Uppsala uni.)

Elisabeth Backteman
Elisabeth Backteman

Statssekreterare på näringsdepartementet
52 år den 14 december (född Stockholm).
Utbildning Fil.kand. i statsvetenskap, ekonomisk historia och nationalekonomi (Stockholms uni. 1995), Offentliga Sektorns Managementprogram (IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, 2013)

Ola Johansson
Ola Johansson

Riksdagsledamot (C), ledamot i civilutskottet, ledamot i Nordiska rådets svenska delegation
58 år den 14 december (född Stafsinge, Falkenbergs kommun).
Utbildning Reklamkommunikation (Berghs School of Communication, 1994-1995)

Mikael Odenberg
Mikael Odenberg

Styrelseordförande KI, tidigare generaldirektör för Svenska Kraftnät, preses i Kungl. Krigsvetenskapsakademien, före detta försvarsminister, före detta riksdagsledamot (M)
65 år den 14 december (född Stockholm).
Utbildning Studier vid Handelshögskolan i Stockholm, Reservofficersexamen (1976), Försvarshögskolans chefskurs (Försvarshögskolan,1994)

Björn Söder
Björn Söder

Riksdagsledamot (SD), före detta andre vice talman
43 år den 3 januari (född Väsby).
Utbildning Civilingenjör (Lunds tekniska högskola, 2004)

Niels Paarup-Petersen
Niels Paarup-Petersen

Riksdagsledamot (C)
41 år den 3 januari.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang