Fler artiklar

Hot mot förtroendevalda ska möta skärpta straff

Hot mot förtroendevalda ska möta skärpta straff

INITIATIV. Var fjärde förtroendevald utsätts för hat, hot eller våld. Nu vill regeringen skärpa straffen för dem som utsätter politiker.

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik
Oenig kommitté saknar nytänkande

Oenig kommitté saknar nytänkande

KOMMENTAR. En haltande public service-kommitté är färgad av rådande högkonjunktur. Den politiska oenigheten har även backat sig in i de tidigare förslagen från kommittén.

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik

LO byter bank

Kræver adgang til Altinget | Rikspolitik