Fler artiklar


M utser nya talespersoner

M utser nya talespersoner

ROCKAD. Att Beatrice Ask blir landshövding gör att Moderaterna stuvar om bland partiets talespersoner. Pål Jonsson blir ny försvarspolitisk talesperson.

"Viktigt att domstolar och enskilda domare förekommer i debatten"

DEBATT. Frågan om huruvida domstolarna ska kommunicera aktivt med och via media har diskuterats länge. I den här artikeln vill vi lyfta fördelarna med att domstolarna deltar i debatten, skriver Fredrik Bohlin och Marie Gerrevall, Sveriges domstolars mediegrupp.