Debatt

MP: En jämställd riksdag kan inte vänta

MP: En jämställd riksdag kan inte vänta

DEBATT. Arbetet med att nå riksdagens mål om lika makt och inflytande mellan kvinnor och män är viktigt.  Insatser på området bör göras varje dag, menar Janine Alm Ericson, Miljöpartiet.