Debatt


"Tala klarspråk om genusmotståndarnas politiska agenda"

DEBATT. Grundläggande medborgerliga rättigheter som jämställdhet, reproduktiva rättigheter och sexuellt likaberättigande blir allt mer angripna. Vi måste tala klarspråk om genusmotståndarnas politiska agenda och att den utgör ett allvarligt hot mot demokratiska och medborgerliga rättigheter som de flesta av oss tar för givna, skriver forskare vid Södertörns högskola.

Debattörer: Så tar vi makten över pengarna

Debattörer: Så tar vi makten över pengarna

DEBATT. Affärsbankerna skapar merparten av våra pengar. Det leder till missriktade investeringar. Genom att Riksbanken börjar skapa elektroniska pengar, e-kronor, kan vi åter få demokratisk kontroll över pengarna. Det skriver Positiva Pengar, Katalys och en rad fristående debattörer. 

Debatt: Kvinnor har det tuffare än män i politiken

Debatt: Kvinnor har det tuffare än män i politiken

DEBATT. Det är 100 år sedan riksdagen beslutade om kvinnors rösträtt, men det kvarstår många systematiska skillnader. När kvinnors prestationer nedvärderas måste de prestera mer och bättre än män, skriver Lena Ag och Line Säll.