Debatt


Svenska kyrkan: Sex förslag till partierna om biståndspolitiken

Svenska kyrkan: Sex förslag till partierna om biståndspolitiken

DEBATT. Sveriges nästa regering måste säkerställa ett avpolitiserat bistånd och verka för att detta dessutom efterföljs inom EU, där denna utveckling nu går åt fel håll. Det skriver Svenska kyrkans Erik Lysén som lägger fram sex förslag till partierna om biståndet. 

Skalin (SD): Direktdemokrati – en effektivare styrform

Skalin (SD): Direktdemokrati – en effektivare styrform

DEBATT. Direktdemokrati bör införas i Sverige. I dag anser speciellt liberala politiker att de är bättre lämpade att fatta stora politiska beslut än befolkningen. Väljarna kan tvingas att offra viktiga hjärtefrågor genom att bara kunna rösta på partier, skriver Johnny Skalin (SD), riksdagsledamot.

TU: Stärk förhandsprövningen av tjänster från public service

TU: Stärk förhandsprövningen av tjänster från public service

DEBATT. Balansen mellan public service och de privata medieaktörerna är skör och den kan snabbt förändras. Därför måste förhandsprövningen ses över, skriver TU som påpekar att public service aldrig anmält en tjänst för förhandsprövning.