Debatt

TU: Risk att public service konkurrerar ut privata alternativ

TU: Risk att public service konkurrerar ut privata alternativ

DEBATT. Sveriges medier måste få möjligheter att utföra sitt demokratiska uppdrag. Regering och riksdag måste balansera behovet av public service och privat medieverksamhet i hela landet, annars riskerar vi en försvagad nyhetsbevakning och en förtunnad demokrati, skriver Jeanette Gustafsdotter, TU. 

MP: Integriteten behöver skyddas

MP: Integriteten behöver skyddas

REPLIK. Dataskyddsförordningen och ePrivacy-förordningen reglerar olika saker. Det finns ingen anledning att bromsa när det finns luckor som behövs täppas igen, skriver Max Andersson (MP) i en replik till Per Nygårds på IT & Telekomföretagen.