Liberalernas landsmöte: Kalla samvetsfrihet i vården för vårdvägran

Liberalernas landsmöte i Västerås har fattat beslut om att verka för att samvetsfrihet i vården ska kallas för vårdvägran. Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson Lina Nordquist kommenterar beslutet: · Liberalerna säger tvärt nej till en sjukvård med något som helst utrymme för godtycke. Vårt beslut betonar att den som väljer att jobba i sjukvården med självklarhet behöver sätta andras behov framför sina egna preferenser, så att varje människa får stöd och vård när hon behöver det - utan vare sig otrygghet eller skuldbeläggande, säger Lina Nordquist. Kontakt - Liberalernas


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar