Så stärker vi svenskt musikliv

Idag arrangerade Socialdemokraterna och Liberalerna ett riksdagsseminarium om svensk musikpolitik med panellister från politiken, forskarvärlden och musikbranschen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar