Pressinbjudan till riksdagsseminarium – svensk musikpolitik

Christer Nylander (L) och Lawen Redar (S), ordförande respektive vice ordförande för kulturutskottet, bjuder in till ett unikt riksdagsseminarium om svensk musikpolitik.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar