M-ledamot: Hellman (S) sågar av grenen han sitter på

SLUTREPLIK. Jörgen Hellman (S) viftar undan mitt förslag, men ska skattebetalarna glatt acceptera att betala bland världens högsta skatter måste de faktiskt känna en trygghet i att pengarna används på rätt sätt, skriver Lars Jilmstad (M).

Lars Jilmstad (M)
Riksdagsledamot 


Det är beklämmande när skatteutskottets ordförande i nonchalanta ordalag viftar undan mitt förslag att offentlig sektor ska bli vassare när det gäller att spåra och slå ner på slöseri med skattebetalarnas pengar.

"Trams" säger utskottets ordförande om att inrätta en slags slöseriombudsman, vars verksamhet skulle kunna öka respekten för hur våra skattemedel används.

Lapptäcke till skattelagstiftning

Och omgående radar han upp ett antal saker som borde göras i stället; som att få bort kryphål i skattelagstiftningen och rensa bland skatteundantag och skattebidrag.

Javisst ska det göras. Och vårt lapptäcke till skattelagstiftning fullständigt ropar efter en genomgripande och arbetsbefrämjande skattereform. Men inte står väl en vaksamhet mot hur statliga medel används i vägen för en sådan reform?

Implicita slutsats

Jörgen Hellman (S) har fel när han påstår att jag skrivit om "stort slöseri". I förhållande till all vår offentligt finansierade verksamhet är slöseriet som andel av skatteintäkterna säkerligen liten. Men detta ska väl ändå inte leda till Hellmans implicita slutsats att vi kan strunta i det? Det går att göra flera saker samtidigt.

Tilltron till politiker

Att stävja slöseri handlar i första hand inte alls om att frigöra miljarder som kan användas för skattesänkningar.

Det handlar, som jag var angelägen om att påpeka i min debattartikel, om respekten för skattesystemet och om tilltron till de politiker och tjänstemän som hanterar våra skattepengar.

Måste känna trygghet

Hellmans ovilja att i praktisk handling verka för ett minskat slöseri är som att såga av den gren han själv sitter på. Ska människor glatt och villigt acceptera att betala det som fortfarande är bland världens högsta skatter måste faktiskt skattebetalarna känna en trygghet i att pengarna används på rätt sätt.

Forrige artikel SD: Staten bör inte driva nätkasinon SD: Staten bör inte driva nätkasinon Næste artikel V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens