Hellman (S): M sprider myter för att legitimera skattesänkningar

REPLIK. Moderater älskar att sprida myter för att legitimera ofinansierade skattesänkningar. Det finns viktigare saker vi borde prata om – inte trams som en "slöseriombudsman", skriver Jörgen Hellman (S), ordförande i skatteutskottet. 

Jörgen Hellman (S)
Riksdagsledamot och ordförande i skatteutskottet


Moderater älskar att sprida myter om stort ”slöseri” i offentlig verksamhet för att kunna legitimera sina ofinansierade skattesänkningar.

Uppmärksamma skattefusk

Självklart ska skattemedel användas effektivt och givetvis ska vi ha kontrollsystem för detta gentemot både företag och enskilda. Den svenska skattekvoten är beräknad till 43,2 procent 2020, man får gå tillbaka till tiden före 1976 för att hitta historiskt lägre siffror.

Samtidigt skriker kommunerna efter intäkter, då är det lite svårt att se bekämpning av påstått "slöseri" som den stora frågan.

Möjligen kan man säga att det skattefusk och välfärdsfusk som följt i privatiseringsiverns spår bör uppmärksammas mer.

För många undantag

Sverige behöver mer av jämlikhet och fördelningspolitik. En skattereform ska genomföras och i den ligger en granskning av den stora uppsättning av skatteundantag och skattebidrag vi har.

Skatteundantag innebär att vi för vissa branscher och verksamheter har en lägre skattesats än den normgivande. Vi har för många undantag, avdrag, skatteavdrag och andra särregler i skattesystemet.

Trams

Kapital är i dag underbeskattat. Stora förmögenheter behöver inte bidra till välfärden alls. Den kommunala fastighetsskatten är regressiv, det vill säga de med lägre taxerade villor betalar fastighetsskatt upp till ett tak medan de högre taxerade villor som kommit över taket betalar allt lägre skatt, relativt sett, ju dyrare de blir.

Det går också att genom de så kallade 3:12-reglerna omvandla högre beskattade arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster.

Det är sådant vi borde prata om och inte om trams som en "slöseriombudsman".

Forrige artikel MP: Public service behåller med rätta sin särställning MP: Public service behåller med rätta sin särställning Næste artikel "Viktigt att domstolar och enskilda domare förekommer i debatten"
Så arbetar riksdagsledamöterna under coronautbrottet

Så arbetar riksdagsledamöterna under coronautbrottet

ENKÄT. För att begränsa smittspridning av covid-19 är det många som jobbar hemifrån. Även riksdagen har fått göra förändringar. Altinget har frågat några av riksdagsledamöterna hur deras arbetsdagar ser ut i det nuvarande läget.