Per Ängquist

Generaldirektör Kemikalieinspektionen (KML), f.d. statssekreterare i miljö- och energidepartementet

Utbildning: Agronomexamen (Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, 1998)

Född 21 maj 1969, Österhaninge

Hemsida

LinkedIn

Artiklar om Per Ängquist

"Kemikalieinspektionens uppdrag är bredare än tillsyn"

SLUTREPLIK. Att fasa ut särskilt farliga ämnen är viktigt för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen kommer fortsätta att arbeta brett enligt vårt uppdrag för att minska riskerna för hälsa och miljö, skriver generaldirektören Per Ängquist. 

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang