Debatt

Kemikalieinspektionen: Rätt kemikalier är viktigare än fler kemikalier

Vi håller inte med Ikem om att staten lägger för mycket fokus på reglering eller att samhället behöver fler kemikalier. Det vi behöver är rätt kemikalier och regleringen hjälper till att driva utvecklingen mot säkrare kemikalier. Det skriver Per Ängquist, generaldirektör vid Kemikalieinspektionen, i en replik.

”Särskilt farliga egenskaper behöver därför undvikas så långt som möjligt redan från början, särskilt i konsumentprodukter och andra användningar som exponerar människor och miljö.”
”Särskilt farliga egenskaper behöver därför undvikas så långt som möjligt redan från början, särskilt i konsumentprodukter och andra användningar som exponerar människor och miljö.”Foto: Fredrik Sandberg / TT
Per Ängquist
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi håller helt med Ikem om att kemikalier är en viktig nyckel för vår omställning till ett hållbarare samhälle. Men vi håller inte med om att staten lägger för mycket fokus på reglering eller att samhället nödvändigtvis behöver fler kemikalier. Det vi behöver är rätt kemikalier och regleringen hjälper till att driva utvecklingen mot hälso- och miljösäkrare kemikalier.

Särskilt farliga egenskaper

Det handlar till exempel om ämnen som är cancerframkallande, hormonstörande och mycket långlivade i miljön.

Framtidens kemikalier behöver vara både tekniskt funktionella och så säkra som möjligt ur hälso- och miljösynpunkt. De måste vara hållbara i hela sina livscykler, det vill säga under sin primära användning, samtidigt som produkterna de används i kan återvinnas och användas på nytt.

Särskilt farliga egenskaper behöver därför undvikas så långt som möjligt redan från början, särskilt i konsumentprodukter och andra användningar som exponerar människor och miljö. Det handlar till exempel om ämnen som är cancerframkallande, hormonstörande och mycket långlivade i miljön.

Gott om exempel på misstag

Industrin är den aktör som är bäst på att bedriva utvecklings- och innovationsarbete medan statens viktigaste roll är att skapa incitament för säkra kemikalier genom lagar och regler.

EU:s nya kemikaliestrategi har fokus på ett effektivare regelverk men betonar även behovet av ökad innovation för säkra och hållbara kemikalier. På så vis kan kemikaliepolitiken bli mer proaktiv. Vi har alltför många exempel på tidigare gjorda misstag: asbest, bly, PCB, DDT, bromerade flamskyddsmedel, ftalater, klorparaffiner och PFAS med långvariga konsekvenser för hälsa och miljö och stora samhällskostnader.

Stärka EU-lagstiftningen

EU har i dag världens mest progressiva kemikalielagstiftning och en kemiindustri som är mer hållbar än någonsin. Vi är övertygade om att det hänger samman. Det är en vinst för samhället samtidigt som det långsiktigt stärker företagens konkurrenskraft.

Ikem pekar på problemet att många varor som importeras inte klarar EU:s kemikaliekrav och tycker därför att vi ska stärka samarbetet inom EU och öka vårt fokus på tillsyn. Jag delar den bedömningen. Vi kommer under de kommande tre åren att kraftigt skärpa varutillsynen i Sverige samtidigt som vi behöver stärka EU-lagstiftningens krav gällande farliga ämnen i importerade varor.

Läs tidigare inlägg i debatten

Fler kemikalier krävs för att öka hållbarheten i samhället

Svensk kemikaliepolitik är enbart inriktad på reglering. Regeringen måste agera både på hemmaplan och i EU för att förverkliga EU:s kemikaliestrategi och stödja en ökad innovationstakt för hållbara kemikalier, skriver IKEM:s Anders Fröberg och Jonas Hagelqvist.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00