Fler kemikalier krävs för att öka hållbarheten i samhället

Svensk kemikaliepolitik är enbart inriktad på reglering. Regeringen måste agera både på hemmaplan och i EU för att förverkliga EU:s kemikaliestrategi och stödja en ökad innovationstakt för hållbara kemikalier, skriver IKEM:s Anders Fröberg och Jonas Hagelqvist.

Placeholder image
”Utan innovativ kemi blir det inga solceller, återvinningsbara batterier eller vacciner”. Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kemi är den nyckel till omställning som krävs. Utan innovativ kemi blir det inga solceller, återvinningsbara batterier eller vacciner. Inget biobränsle, fossilfritt stål eller hållbart byggande. Kort sagt: ingen hållbar samhällsutveckling.

Säkerställ innovationskapaciteten

Sveriges kemiindustri står fullt ut bakom målen med EU:s kemikaliestrategi. Samtidigt visar en ekonomisk rapport från Ricardo Energy & Environment att den europeiska kemibranschen kan förlora upp till 28 procent i omsättning om ingenting görs för att säkerställa industrins innovationskapacitet när strategin implementeras. Det är det sista som får hända just nu. Bara om vi hittar andra ämnen, nya material eller nya tekniker för att ersätta ämnen som fasas ut, kan vi nå det hållbara samhället.

Svensk kemikaliepolitik kan därför inte bara bygga på regleringar, den måste också gynna innovationer av nya ämnen.

Det effektivaste sättet att fasa ut oönskade ämnen är att utveckla säkra och hållbara alternativ. Skärpta regler fungerar bara när bra alternativ finns tillgängliga. För andra ämnen måste substitut utvecklas och accepteras av användarna. Det är en tidsödande process.

Missgynna inte skötsamma företag

För att lagstiftningen ska bli träffsäker är tajmingen därför väldigt viktig. Annars riskerar vi så kallad osund substitution, att ett ämne byts ut mot ett annat liknande, som också är problematiskt för hälsa och miljö. Eller att marknaden söker lösningar utanför Europa. Det gynnar inte Europas möjlighet att säkra framtidens hållbara lösningar, hälsa eller miljö. Svensk kemikaliepolitik kan därför inte bara bygga på regleringar, den måste också gynna innovationer av nya ämnen. Vi behöver en kemikaliemyndighet som har lika stort ansvar att upprätthålla tillgången till kemikalier som att reglera användningen.

Europa har redan nu världens mest progressiva kemikalielagstiftning. Den nya kemikaliestrategin har ännu högre ambitioner. Kemiindustrin stödjer det, men ska strategin resultera i reella förbättringar måste tillsynen fungera, både i Sverige och EU. Företag som har gjort sin läxa får inte missgynnas när andra ligger efter. Det ska inte heller gå att importera oönskade kemikalier.

Helhetssyn behövs

Mer än 90 procent av kemikalier i varor som inte uppfyller kraven i REACH-förordningen kommer från länder utanför EU/EES. Kemikalieinspektionen måste fokusera mer på tillsyn och öka samarbetet med europeiska kollegor. Regeringen måste sätta en tuff tillsyn högst på den miljöpolitiska dagordningen och göra det till Kemikalieinspektionens mest prioriterade ansvarsområde.

Sveriges kemiindustri är i dag mer hållbar än någonsin, men det räcker inte. Forskning och utveckling tar tid och kräver stora investeringar. Av både kemiindustrin, och av alla som använder våra produkter. Det behövs en helhetssyn för hur investeringar i hållbar innovativ kemi ska ges incitament att lyckas.

Rättvisa spelregler

Riksdagens mål är ett klimatneutralt samhälle 2045. Det är bråttom och kräver extraordinära insatser från alla samhällsaktörer. Vi vill att Sveriges beslutsfattare möter våra ambitioner genom att bidra med följande politiska insatser:

  • Reglera i takt med innovationen. Det krävs för att kemikaliestrategin ska bli den tillväxtstrategi som Sverige och Europa behöver.
  • Rättvisa spelregler. Ge alla företag lika villkor genom att göra tillsyn till Kemikalieinspektionens högst prioriterade område.
  • En stark innovationsagenda. Lansera kemi-klivet, som gör svensk kemi till den mest innovativa, säkra och hållbara i världen.

Med en kemikaliepolitik som främjar innovation och export av säkra och hållbara kemikalier kan Sverige ta ledartröjan i omställningen till klimatneutralitet och cirkularitet.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor