Heike Erkers (62)

Ordförande Akademikerförbundet SSR
Utbildning: Beteendevetenskap, utredningssociolog (Göteborgs uni. 1982)
Födelseort: Stockholm

27 juni 1959