Arbetsmarknadsdebatter som väckt intresse 2021

Arbetslöshet, arbetsmiljö och ekonomisk trygghet vid ålderdom var några av de ämnen som gick hem hos Altinget Arbetsmarknads läsare. Läs hela tio-i-topp-listan.

Arbetslöshet var det enskilda ämne som intresserade mest bland arbetsmarknadsdebatterna under 2021.
Arbetslöshet var det enskilda ämne som intresserade mest bland arbetsmarknadsdebatterna under 2021.Foto: Stina Stjernkvist/TT
Maja Andersson

1. Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. Men de nyutexaminerade kommer ut på en arbetsmarknad med historisk hög arbetslöshet bland akademiker. Nu krävs kraftfulla åtgärder för studenterna som går ut i arbetslivet i lågkonjunktur, skriver Saco tillsammans med 18 Sacoförbund.

2. PRO: Sjukförsäkringen behöver en åldersventil

De som har varit med och byggt landet har gjort sig förtjänta av en ekonomiskt trygg ålderdom. Så ser det inte ut i dag, skriver Christina Tallberg, Pensionärernas riksorganisation.

3. Låt inte politiken gynna storbolagen framför civilsamhället

De utredningar och betänkanden som har lagts fram i samband med skapandet av Sveriges nya arbetsmarknadspolitik saknar helt konsekvensanalyser för civilsamhället och den sociala ekonomin. Det skriver Petter Skogar, vd för Fremia.

4. Socialdemokraterna gömmer arbetslösa i statistik för att vinna val

Precis som 2006 är det många fler som borde räknas in i kategorin arbetslösa. Inför valet 2018 tryckte regeringen in mänger med arbetslösa i extratjänster och moderna beredskapsjobb. Inför detta val har man skapat Stöd och matchning samt Rusta och matcha, skriver Rebecca Weidmo Uvell.

5. Futurion: Pandemin har knäckt arbetstagares framtidstro

Svenskarnas tro på sin egen konkurrenskraft i arbetslivet försvagas. Få anser sig vara attraktiva på arbetsmarknaden och det råder osäkerhet om möjligheten att hitta nya jobb. Det krävs framtidsinvesteringar i människors kunskap, skriver Futurion.

6. Så trivs akademikerna inom Polismyndigheten

Det är stora skillnader i hur akademikerna trivs inom Polismyndighetens olika regioner och avdelningar. Det visar en medlemsundersökning från fackförbundet Akavia och Saco-s Polismyndigheten. Bäst trivs akademikerna i polisregion Nord och sämst på Nationellt forensiskt centrum, skriver Anna Nitzelius och Anna Owens.

7. PRO och SKPF: Pensionssystemet levererar inte det som utlovades

Det sprids en myt om att det svenska pensionssystemet ger tillräckligt höga pensioner och att pensionärerna lever gott. Detta är inte sant, skriver Pensionärernas riksorganisation (PRO) och SKPF Pensionärerna.

8. Dua: Ställ krav på samverkan i kampen mot arbetslöshet

För att säkerställa långsiktigt hållbar samverkan måste regeringen överväga tydliga formella krav på Arbetsförmedlingen och kommunerna. Det skriver Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua).

9. LO-ekonom: Det krävs för att bryta Sveriges massarbetslöshet

Pandemin har fördjupat redan existerande problem på arbetsmarknaden och har även drivit fram nya utmaningar. Men det finns åtgärder och reformer som kan vända den negativa utvecklingen, skriver Torbjörn Hållö.

10. Kommunerna måste höja lönerna för välfärdens akademiker

Arbetsgivare måste satsa på bättre villkor för välfärdens akademiker. Jämfört med privatanställda akademiker släpar lönerna för välfärdens akademiker långt efter, skriver Heike Erkers och Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR.

Nämnda personer

Mats Ericson

Professor i ergonomi KTH
Medicine doktor (Karolinska institutet 1986)

Göran Arrius

Ordförande Saco
Officersexamen (Kungliga Sjökrigsskolan, 1981), examen från Militärhögskolan (1987)

Heike Erkers

Ordförande Akademikerförbundet SSR
Beteendevetenskap, utredningssociolog (Göteborgs uni. 1982)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00