Debatt

Låt inte politiken gynna storbolagen framför civilsamhället

De utredningar och betänkanden som har lagts fram i samband med skapandet av Sveriges nya arbetsmarknadspolitik saknar helt konsekvensanalyser för civilsamhället och den sociala ekonomin. Det skriver Petter Skogar, vd för Fremia.

”Vi är allvarligt oroade för att den nya reformerade arbetsförmedlingen inte kommer att inkludera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden”, skriver Petter Skogar, vd Fremia.
”Vi är allvarligt oroade för att den nya reformerade arbetsförmedlingen inte kommer att inkludera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden”, skriver Petter Skogar, vd Fremia.Foto: Jessica Gow/TT
Petter Skogar
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svensk arbetsmarknadspolitik genomgår den största förnyelsen på länge, med ökat fokus på omställning och kompetensutveckling. Det innebär ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen, som kommer att upphandla många av de tjänster som i dag drivs i egen regi. Förändringarna är nödvändiga och välkomna, men det är av största vikt att kommande regelverk inkluderar många olika typer av aktörer.

Inkludera den sociala ekonomin

Historiskt har marknadsreformer inom den svenska välfärden gynnat stora aktiebolag och koncerner. Sverige ligger långt efter andra jämförbara länder när det gäller andelen idéburna aktörer inom vård, skola och omsorg, trots att både politiker och medborgare vill se fler idéburna, sociala och kooperativa utförare. En liknande utveckling inom arbetsmarknadspolitiken – där regelverken utformas endast efter de stora leverantörernas logik – måste undvikas.

Samhället står inför stora utmaningar inom arbetsmarknadsområdet, inte minst när det gäller att erbjuda bästa möjliga stöd till dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Att inkludera civilsamhället och den sociala ekonomin är avgörande för att möta utmaningarna. Här finns engagemang, kunskap och en helhetssyn på människan som det konventionella näringslivet har svårt att matcha. Dessutom är civilsamhället en kraft för social innovation där nya lösningar utvecklas utifrån verkliga behov.

Gynna inte bara storföretag

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är ett lysande exempel. De kombinerar en rehabiliterande verksamhet med ett drivet entreprenörskap, ofta med fokus på dem som står längst ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Ett av huvudmålen för ett ASF är att integrera målgrupperna i samhället och på arbetsmarknaden. Vinsten återinvesteras i verksamheten och kommer brukarna till gagn. Ett både humant och kostnadseffektivt alternativ till långtidsarbetslöshet och social utsatthet.

Om stora företag tar merparten av den nya marknad som öppnas i och med reformeringen av Arbetsförmedlingen, går många av dessa värden förlorade. Och många långtidsarbetslösa riskerar att hamna ännu längre ifrån arbetsmarknaden.

Sverige ligger långt efter andra jämförbara länder när det gäller andelen idéburna aktörer inom vård, skola och omsorg.

De utredningar och betänkanden som har lagts fram i samband med skapandet av Sveriges nya arbetsmarknadspolitik saknar helt konsekvensanalyser för civilsamhället och den sociala ekonomin. Den 12 november är sista dagen att lämna in remissvar på arbetsmarknadsdepartementets promemoria Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I promemorian finns ett fåtal skrivningar om idéburna verksamheter och att deras mervärde måste tas tillvara. Men det saknas konkreta förslag.

Politik för civilsamhället behövs

Den nya reformerade arbetsmarknadspolitiken måste inkludera alla människor, och särskilt de med en social problematik som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Därför behövs en sammanhållen politik för civilsamhället och den sociala ekonomin:

  • Tydliggör i Arbetsförmedlingens instruktioner att samarbetet med civilsamhället och den sociala ekonomin ska förstärkas, samt anpassa ersättnings- och utvärderingssystemen så att civilsamhället och den sociala ekonomin får bra förutsättningar att delta i det nya arbetsmarknadspolitiska landskapet.
  • Inför en möjlighet att registrera sig som idéburen organisation.
  • Öka möjligheten till samarbeten mellan det offentliga och civilsamhället/den sociala ekonomin, exempelvis genom att fortsätta utveckla – och gärna lagstifta kring – Idéburet offentligt partnerskap (IOP).
  • Uppmuntra användandet av reserverade kontrakt, så att upphandlingar kan riktas specifikt mot exempelvis arbetsintegrerande sociala företag.
  • Öka kunskapen om civilsamhället och den sociala ekonomin och dess kapacitet hos Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Gör rätt från början

Vi är allvarligt oroade för att den nya reformerade arbetsförmedlingen inte kommer att inkludera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Låt oss göra rätt från början den här gången och se till att även civilsamhället och den sociala ekonomin får rimliga villkor att bidra till en bättre svensk arbetsmarknad för alla människor. Det vinner samhället på, och det vinner de på som i dag står helt utanför arbetsmarknaden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024