Topplista: Omsorgsdebatt 2021

Några av de ämnen som tar sig in på topplistan av mest lästa debatter på Altinget Omsorg är personlig assistans, äldreomsorgen, hjälpmedelsförsörjningen samt hedersrelaterat förtryck och våld. Läs hela tio-i-topp-listan.

Mest läst bland omsorgsdebatterna blev Boel Vallgårdas om att Jämlikhetskommissionen missar att förskolan är ojämlik.
Mest läst bland omsorgsdebatterna blev Boel Vallgårdas om att Jämlikhetskommissionen missar att förskolan är ojämlik.Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Maja Andersson

1. Jämlikhetskommissionen missar att förskolan är ojämlik

Hur länge ska barn som bäst behöver förskolans omsorg tillåtas ha en barndom i förskolan som är otrygg och glädjefattig? Jämlikhetskommissionen bör ge förslag på hur kvaliteten säkras, skriver Boel Vallgårda.

2. Assistanskooperativ: Låt inte Försäkringskassan ställa sig över lagen

Försäkringskassans godtyckliga beslut har gjort situationen för dem med personlig assistans fullständigt rättsosäker. Det skriver Jonas Franksson och Annika Taesler från assistanskooperativet STIL.

3. Hjälpmedelsområdet behöver statlig styrning

Nu höjs röster från flera håll. Regeringen behöver ta tag i behovet av en nationell styrning av hjälpmedelsförsörjningen. I dag är hjälpmedelsförsörjningen varken jämlik eller utifrån individens behov. Det måste ändras, skriver Marie Sten, Funktionsrätt Sverige.

4. Forskare: Går det att omvända hedersvåldsutövare?

Det vore ett enormt bakslag om våra myndigheter, utifrån Elaf Alis bok, skulle säga till flickor som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld att de ska vänta i två decennier i hopp om att deras fäder ska omvärdera sina hedersnormer. Det skriver Devin Rexvid som forskar om hedersrelaterat förtryck och våld.

5. ”LSS har lappats och lagats till oigenkännlighet – nu krävs omtag”

Angreppen på den personliga assistansen har fått lagen att helt förlora sitt syfte. Det är dags för en modern LSS med FN:s funktionsrättskonvention som grund, skriver Susanne Berg och Annika Taesler från STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.

6. Stärk chefernas förutsättningar att leda äldreomsorgen

Chefer i äldreomsorgen har en nyckelroll för kvaliteten, såväl innan som under pandemin. Men chefernas förutsättningar och kunskaper är även avgörande för den utvecklingsfas som äldreomsorgen står inför, både gällande nära vård, digitalisering och nya arbetssätt. Utvecklingen behöver gå hand i hand med utbildnings- och arbetsmiljösatsningar. Det skriver Sveriges kommuner och regioner, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet och Vision.

7. Efterlyses: En vassare effektiviseringsagenda för kommunsektorn

För att långsiktigt säkra välfärden måste vi, enskilt och gemensamt, bygga upp en vassare effektiviseringsagenda. Arbetet måste starta nu. Det skriver Välfärdsekonomerna, en expertgrupp för analys av kommuners och regioners ekonomi i coronakrisens spår.

8. Otydligt regelverk och ändrad praxis för bostadsanpassning riskerar att slå hårt

Ändringarna i lagstiftningen gällande bostadsanpassningsbidrag har inte gett önskad effekt. Antalet beviljade bidrag fortsätter att minska och vi ser oroväckande tendenser att praxis för vilka åtgärder som beviljas stöd ändras. Reglerna måste ses över igen, skriver Sveriges allmännytta och Branschföreningen svensk bostadsanpassning.

9. SKR: Ta ansvar för flickors utsatthet på Sis-hem

Alltför många barn placeras i dag på institution hos Statens institutionsstyrelse (Sis). Ökningen sker framför allt bland flickor. Sis är inte rustat för att ta emot unga med psykiatriska problem. Barnen blir inlåsta och begränsas. Det är hög tid att vi gemensamt tar ansvar, skriver Sveriges kommuner och regioner (SKR).

10. Utredning: Vi vill arbeta inkluderande för en likvärdig äldreomsorg

Vi välkomnar PRO och Visions viktiga inspel till vår utredning. Att arbeta inkluderande och med stor delaktighet från dem som våra kommande förslag berör ser vi som avgörande för att förslagen ska bli relevanta och baseras på bästa tillgängliga kunskap, skriver Olivia Wigzell och Louise Andersson i en replik.

Nämnda personer

Boel Vallgårda

Kontaktperson Nätverket för en likvärdig skola i Uppsala, konstruktör av socioekonomiska resursfördelningsmodeller för förskola och skola
Statsvetare

Marie Sten

Första vice ordförande Funktionsrätt Sverige

Veronica Magnusson

Förbundsordförande Vision
Magisterexamen i samhälls- och kulturanalys, (Linköpings uni. 2004)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00