Tjänstemän i upprop mot generaldirektör

SKOGSSTYRELSEN. Femton tjänstemän på Skogsstyrelsen deltar i ett forskarlett upprop mot generaldirektör Herman Sundqvists beslut att ta paus i nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige. Dessutom har en nyckelbiotopsexpert på myndigheten listat ledningens faktafel och skickat till styrelsen.

Johanna Alskog

Sju professorer uppmanar i en debattartikel i Dagens Nyheter (12/4) att Skogsstyrelsen ska häva den omstridda pausen i nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige omedelbart. Enligt artikelförfattarna så är pausen högst olämplig. De sju forskarna har även satt samman ett upprop som ska lämnas över till generaldirektör Herman Sundqvist, miljöminister Karolina Skog (MP), landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och till ledamöterna i riksdagens miljö- och jordbruksutskott under nästa vecka.

På onsdagseftermiddagen hade cirka 80 forskare och tjänstemän skrivit under uppropet. Det berättar en av de sju professorerna bakom debattartikeln, Lars Ericson, professor emeritus vid Umeå universitet. Av dessa 80 är 15 tjänstemän anställda vid Skogsstyrelsen, alla skogskonsulenter.

– Det är personer som är kopplade till arbetet med nyckelbiotoper, säger Lars Ericson som själv är något överraskad över att såpass många av myndighetens egna anställda har valt att skriva under.

Sundqvist vill inte kommentera

Generaldirektör Herman Sundqvist vill inte kommentera forskarnas debattartikel till Altinget innan han har skrivit replik på DN debatt. Han vill inte heller kommentera att 15 anställda har skrivit på ett upprop innan det är överlämnat och offentligt.

Flera nya skrivelser

Det har jag absolut inte någon kommentar till nu.

styrelseordförande Marie Larsson-Stern om styrelsen kan komma att avbryta pausen

Förutom debattartikeln i Dagens Nyheter, så har generaldirektör Herman Sundqvists paus-beslut fortsatt att generera skrivelser. Tidigare har Altinget skrivit protesterna från ST-facket och från myndighetens förvaltningsgrupp för nyckelbiotoper. 

  • Vd:arna för de fyra skogsbolagen SCA, Holmen Bergvik samt statliga Sveaskog har gått samman om en skrivelse till landsbygds- och miljöministern där de ger sitt stöd för pausen, de fyra vd:arna skriver att utmaningen i dag inte är att skydda mer skog i nordvästra Sverige, utan att nå klimatmålen.
    "I praktiken är mycket stora arealer redan skyddade, och nyttan av att skydda ytterligare skog i detta område kan ifrågasättas." skriver Mats Sandgren, SCA Skog, Sören Petersson, Holmen Skog, Elisabet Salander Björklund, vd Bergvik Skog och P-O Wedin, Sveaskog.

  • Skogsgruppen i Naturskyddsföreningen Norrbotten har skrivit till statsminister Stefan Löfven med krav om att generaldirektör Herman Sundqvist ska avgå.

  • Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och skogs- och naturvårdschef Jan Terstad har skrivit till landsbygds- och miljöministern och uppmanar regeringen att agera och ge "i uppdrag till SKS, i samråd med Naturvårdsverket, att slutföra nyckelbiotopsinventeringen med hittillsvarande metodik och kvalitetsbegrepp".
    Organisationerna påminner om det pågående arbetet med ett nationellt skogsprogram och skriver "Hur spelplanen kommer att se ut framöver avgörs enligt vår mening i hög grad av hur regeringen väljer att hantera det kunskapsförbud som Skogsstyrelsen nu har beslutat om".

LÄS OCKSÅ: Stormigt på Skogsstyrelsen efter gd-beslutet

Expert pekar på faktafel

Utöver detta har en av de anställda på Skogsstyrelsen valt att vända sig till myndighetens ledning och styrelse i två olika skrivelser. I den ena listar han argument för att häva paus-beslutet. I den andra listar han ett antal "felaktiga och vilseledande uppgifter" från ledningen i sakfrågor kring nyckelbiotopsinventeringen. Han hänvisar till 25 års erfarenhet av nyckelbiotopsfrågor och skriver att han tycker det är angeläget att "myndigheten håller sig till en korrekt beskrivning av frågorna".

Tjänstemannen bakom skrivelserna är Johan Nitare, ekolog på skogsenheten och den som etablerade begreppet nyckelbiotoper från allra första början. Han beskrivs som en av de främsta experterna på området nyckelbiotoper av flera insatta personer som Altinget har talat med.

Johan Nitare vänder sig bland annat mot ett av Herman Sundqvists huvudargument för en paus, att dagens metod för inventering och avgränsning av nyckelbiotoper inte är anpassad för skogarna i nordvästra Sverige. Enligt Nitare är metoden tvärtom "mycket väl utvecklad för förhållandena i NV Sverige".

Ett annat argument för en paus, att det är svårt för Skogsstyrelsen att avgränsa nyckelbiotoper i området, anser Johan Nitare inte heller är riktigt. Det är inte svårare att avgränsa en ravin eller kanjondal i nordvästra Sverige än i övriga delar av landet. Men tidspress och resurspress kan göra att vissa biotoptyper, exempelvis myr- och skogsmosaik, kan te sig mer svåravgränsade. Att lyfta upp metodiken är oriktigt, när det i själva verket är en resurs- och kompetensfråga, skriver han.

Sundqvist hänvisar till styrelsen

Herman Sundqvist vill dock inte kommentera påståendena om att ledningen använder sig av felaktiga och vilseledande uppgifter, utan hänvisar till styrelsen.

– Han har skickat det till styrelsen. Det är Marie Larsson-Stern som ska uttala sig, säger han.

Styrelseordförande Marie Larsson-Stern bekräftar att styrelsen har fått de två skrivelserna från Johan Nitare.

– I mitt svar till honom skriver jag att vi vill tydliggöra att vi inte på något sätt har sänkt miljöambitionerna för vår myndighet. Vi har bett att få tydlig återkoppling på de punkter han tar upp i brevet från gd vid nästa styrelsemöte, säger hon till Altinget.

Marie Larsson-Stern vill däremot inte kommentera att 15 av myndighetens egna tjänstemän har skrivit på ett upprop mot generaldirektörens beslut, med hänvisning till att det ännu inte är överlämnat.

– Jag har inga kommentarer på vad som ska hända, säger hon.

Många anställda på Skogsstyrelsen har reagerat och ifrågasatt ledningens beslut om en paus i inventeringen, hur ser du på det?

– Det är en viktig fråga att följa vad som händer internt

LÄS OCKSÅ: Nödvändig paus enligt Skogsstyrelsens gd

Generaldirektören gick först ut med beslutet om en paus i nyckelbiotopsinventeringen på DN debatt, först därefter fick de anställda information, sedan fattades det formella beslutet. Först nu pågår arbetet med att ta fram underlag för vad som ska gälla under pausen och hur myndigheten ska arbeta.
Är det rätt ordning för en myndighet att hantera en sådan här fråga?

– Som det har utvecklats, kan vi konstatera att saker borde ha hanterats på ett annat sätt. Vilket gd också har sagt. Viktigt att visa nu är förbättringstanken med pausen, vad är ambitionen, hur tar vi det här vidare?

Kan styrelsen komma att avbryta pausen?

– Det har jag absolut inte någon kommentar till nu. Det är Skogsstyrelsen som hanterar det här operativt. Det är gd som har ansvar för frågan fortfarande, säger Marie Larsson-Stern.

Fotnot: Altinget har tyvärr inte lyckats nå Johan Nitare.

LÄS OCKSÅ: Skogsstyrelsens beslut oroar myndigheter

Dokumentation

"Vi menar att beslutet om pausen i nyckelbiotopsinventeringen är högst olämplig och bör upphävas omedelbart. För att nå upp till nationella och internationella miljömål måste samtliga oskyddade värdekärnor, där även nyckelbiotoper ingår, undantas från skogsbruk. Och det brådskar att lokalisera dessa värdekärnor då de i det modernia skogsbruket försvinner med hög hastighet."

– ur de sju professorernas debattartikel på DN debatt 12 april


Nämnda personer

Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

Per-Olof Wedin

Styrelseordförande Skogssällskapet och Envigas, styrelseledamot LKAB, Inlandsbanan och High Coast Distillery
Civilingenjör (KTH, 1980)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00