Skogsstyrelsen replikerar: Vi är helt klara över vår roll

REPLIK. Oavsett vad beslutet kring registrering av nyckelbiotoper blir kommer vi fortsätta bedriva tillsyn så att både miljöbalken och skogsvårdslagen efterlevs. Vi tar ansvar både för vår roll och vårt uppdrag, skriver Göran Rune från Skogsstyrelsen. 

Göran Rune
Chef för Skogsavdelningen, Skogsstyrelsen


Skydda skogen spekulerar i motiven till varför Skogsstyrelsen efter fyra gedigna utredningar lägger förslaget att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägaren gör en avverkningsanmälan till oss.

Nackdelarna överväger

Initiativet till utredningarna är helt vårt eget. Utredningarna har identifierat en rad problem med att vi registrerar nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar, men också fördelar.

Slutsatsen av utredningarna är att nackdelarna överväger, framförallt utifrån perspektivet att det i slutänden handlar om vad som är lämpligt att göra i anslutning till myndighetens tillsynsverksamhet.

"Riskerar göra det otydligt"

Utredningens slutsatser handlar nämligen inte om avvägningen mellan produktion och miljö, utan om vad som är lämpligt för en tillsynsmyndighet.

När vi får en avverkningsanmälan från en skogsägare, gör vi tillsyn utifrån lagen så att den efterlevs. Men nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Dagens arbetssätt riskerar att göra det otydligt om registreringen ingår som en del av myndighetens tillsynsverksamhet.

Konsekvenser för markägaren

Det är riktigt att vår registrering av en nyckelbiotop inte är något beslut. Det är information om skogen till skogsägaren. Ändå kan vi inte blunda för att kopplingen till certifieringen innebär att nyckelbiotopernas ursprungliga syfte som kunskapsunderlag har förändrats och att registreringen därmed får konsekvenser för markägaren som inte är myndighetens avsikt.

Om förslaget blir verklighet

Vi har inte bara ett stort intresse för att arbeta för miljömålen utan också ett formellt uppdrag att göra det. Precis som när det gäller produktionsfrågorna.

Vi tar båda frågorna på stort allvar och vår roll har vi klar för oss. Just därför ingår det i utredningens rekommendationer att vi bör ta fram nya och utvecklade arbetssätt inom tillsynen innan vi eventuellt gör den här förändringen.

Det finns även ett förslag om att vi ska arbeta med att ta fram kompletterande kunskapsunderlag om skogen. Exakt hur får vi återkomma till om förslaget blir verklighet.

Vi tar fortsatt ansvar

Oavsett vad beslutet blir kommer vi fortsätta bedriva tillsyn så att både miljöbalken och skogsvårdslagen efterlevs. Dessutom arbetar vi vidare med naturvårdsavtal, biotopskydd, målbilder för god miljöhänsyn och naturvårdande skötsel.

Databasen över nyckelbiotoper är viktig och kommer vara kvar oavsett vad styrelsens beslut blir. Det är bara några exempel hur vi fortsatt tar ansvar både för vår roll och vårt uppdrag.

Forrige artikel "Vad får naturvård i den svenska skogen kosta?" Næste artikel Djurens rätt: Kommuner och regioner måste halvera köttkonsumtion Djurens rätt: Kommuner och regioner måste halvera köttkonsumtion
Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.