Norrskog: Skogsägare måste självklart få betalt

DEBATT. Skogsstyrelsens nya kriterier för nyckelbiotoper i nordvästra Sverige gör det nödvändigt att dra i handbromsen. All klassning av en nyckelbiotop bör kopplas till en prislapp, skriver Stig Högberg, ordförande för skogsägarföreningen Norrskog.

Stig Högberg
Ordförande Norrskog

 

Skogsstyrelsen har presenterat nya kriterier för klassning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Kriterierna innebär att skog i vårt område för runt 30 miljarder kronor tappar sitt värde. Minst sagt ett dråpslag mot tusentals skogsbönder som i generationer skött och brukat skogarna.

Skogen är kapitalbasen

Efter Skogsstyrelsens beslut har upprördheten varit stor. Kanske är det svårt för enskilda tjänstemän på en myndighet att förstå landsbygdens och företagens villkor. Hur skogen är kapitalbasen i många glesbygdsföretag i en rad olika branscher och inte sällan skogsägarens pensionskapital.

Effekten för skogsbygderna i norr är nästan svår att ta in – trots att skogsägarna i nordvästra Sverige är vana vid att skogarna tas ur bruk av myndigheterna. Redan innan beslutet var 14 procent av vår produktiva skogsmark förvandlad till reservat eller biotopskydd.

Här är några konsekvenser

  • Var fjärde avverkningsanmälan kan komma att stoppas genom att skogen blir klassad som nyckelbiotop. Detta motsvarar brukandet av ungefär 530 000 hektar skog, till ett värde av 30 miljarder kronor.

  • Färre arbetstillfällen för entreprenörer inom skog, transport, sågverk plus uteblivna skatteintäkter för kommuner i nordvästra Sverige. Ett särskilt hårt slag mot Jämtlands län där skogsnäringen står för 60 procent av industrins förädlingsvärde.

  • Investeringar i bioraffinaderier vid Norrlandskusten riskeras av oro för brist på norrländsk skogsråvara. Detta drabbar Sveriges klimatmål och den takt med vilken vi kan ersätta fossila bränslen, plaster med mera med förnybara material.

Min fråga till politiken: Tycker ni detta är en rimlig utveckling och i linje med de mål som finns för ett fossilfritt Sverige och levande landsbygd?

Koppla till budget

Nyckelbiotoper skulle, när begreppet infördes för 25 år sedan, vara ”pärlor” i landskapet för att beaktas inför en avverkning. Något vi skogsägare tyckte var bra. Men med åren har myndigheterna klassat större och större områden, ibland nästan hela enskilda skogsägares skogsinnehav, vilket betyder att virket inte kan säljas.

Med den praxis för klassning av nyckelbiotoper som vuxit fram, och nu senast Skogsstyrelsens nya kriterier för vårt område, en fjärdedel av Sveriges hela skogsmark, är det hög tid att kraftigt dra i handbromsen.

I ett första steg bör politikerna snabbt ta beslut om att all klassning av en nyckelbiotop kopplas till en budget. Skogsägaren ska självklart ha betalt om skogen förvaltats så att den är värd att skydda.

Öka rättssäkerheten 

Först då finns en inbyggd – och nödvändig – begränsning för staten. Om klassningen kopplas till en prislapp tvingas nyckelbiotopen fram ur skuggan och rättssäkerheten för skogsägare skulle öka.

Det skulle också innebära att nyckelbiotopen slutar vara den ”gökunge” som den är i dag och i stället blir en del av den etablerade svenska naturvårdsmodellen.

Ohållbart för drabbade

Staten ska tillämpa lagen – inte klassa skog som nyckelbiotop och stoppa brukandet utan att markägaren får en krona. Detta kan inte vara ett uppdrag för en statlig myndighet.

Hållbarhet omfattar de ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiven. Statens hantering av nyckelbiotoperna gör enskilda skogsägare medellösa, gör att pensionskapital går upp i rök och att skogsägare kan tvingas lösa in lån när fastighetsvärdet inte längre motsvarar inteckningarna hos bankerna.

Detta är inte hållbart överhuvudtaget för de människor och bygder som drabbas.

Forrige artikel Björk (V): Alla pengar ska gå till hållbara projekt Björk (V): Alla pengar ska gå till hållbara projekt Næste artikel Tågoperatörerna: Skärpt skuggpris på koldioxid i väntan på global skatt Tågoperatörerna: Skärpt skuggpris på koldioxid i väntan på global skatt
Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.