Naturvårdsverket underkänner Skogsstyrelsens rättstolkning

Enligt Skogsstyrelsens tolkning av vägledande domar måste skogsägarna ta hänsyn till varje enskild fågel. Men Naturvårdsverket, som nu är klar med sin analys, håller inte med. ”Vår bedömning är att det i nuläget inte finns ett skydd för individer av fåglar” säger Helene Lindahl till Altinget.

Är varje enskild bofink skyddad eller inte? Naturvårdsverket gör en annan rättslig tolkning än Skogsstyrelsen.
Är varje enskild bofink skyddad eller inte? Naturvårdsverket gör en annan rättslig tolkning än Skogsstyrelsen.Foto: Stefan Gustavsson/Svd/TT
Johanna Alskog

Enligt Skogsstyrelsens rättsliga analys av domar från EU-domstolen samt Mark- och miljööverdomstolen ska skogsägare ta betydligt större hänsyn till fridlysta arter vid avverkningar och andra åtgärder i skogen – till exempel till samtliga fågelarter på individnivå.

Beskedet utlöste en debattstorm och krav på politiska åtgärder, krav som hörsammades genom löften om omgående beslut från klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S).

Men nu är Naturvårdsverket klar med sin analys av domarna, en analys som inte landar i samma slutsats som Skogsstyrelsen vad gäller det så kallade bofinkskyddet.

– Vår bedömning är att det i nuläget inte finns ett skydd för individer av fåglar, säger Helene Lindahl, handläggare vid Artenheten på Naturvårdsverket, till Altinget.

Praxis har inte ändrat sig när det gäller fågeldirektivet, konstaterar Naturvårdsverket. Det som har ändrat sig är praxis för individskyddet för de arter som skyddas av art- och habitatdirektivet.

Spretiga besked

Hur verksamhetsutövare ska tolka de skilda beskeden från myndigheterna har inte Helene Lindahl något svar på.

– Skogsstyrelsens roll är att tolka artskyddet i skogen. Vår roll är att vägleda generellt. Så här har vi gjort vår bedömning, säger hon.

Naturvårdsverket nya vägledning riktar sig till länsstyrelserna och en rad myndigheter som till exempel Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten.

”En komplikation”

Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger har i en tidigare intervju kommenterat det faktum att myndigheterna rent tidsmässigt går i otakt.

– Det är en komplikation att vi inte har gått ut med vägledning samtidigt, sade han då och tillade att myndigheterna tidigare har haft för vana att ta fram en gemensam vägledning för skogsbrukets artskyddsärenden.

– Tidigare har vi gjort gemensam vägledning för de här ärendena, men Skogsstyrelsen har valt att självständigt göra de här avvägningarna, sade då Björn Risinger.

Läs Naturvårdsverket vägledning här.

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00