Intern styrelsekritik mot Skogsstyrelsens ledning

NYCKELBIOTOPER. Frågan om Skogsstyrelsen ska fortsätta med registrering av nyckelbiotoper vid avverkning ska avgöras av myndighetens styrelse. Men styrelseledamoten Mikael Karlsson anser att myndighetsledningens agerande riskerar att låsa frågan.

Den som äger frågan är Skogsstyrelsens styrelse, säger styrelseledamot Mikael Karlsson.
Den som äger frågan är Skogsstyrelsens styrelse, säger styrelseledamot Mikael Karlsson.Foto: Altinget
Johanna Alskog

"Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning föreslås upphöra", löd rubriken på det pressmeddelande som Skogsstyrelsen skickade ut på måndagen. Detta med anledning av att en tjänstemannautredning om för- och nackdelar med fortsatt registrering av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar nu går ut på remiss.

Mikael Karlsson, ledamot i Skogsstyrelsens styrelse, anser att generaldirektör Herman Sundqvist sätter en agenda med pressmeddelandet.

– Den som äger frågan är Skogsstyrelsens styrelse och vi har inte föreslagit någonting, säger Mikael Karlsson och fortsätter:

– Pressmeddelandet är som gjort för att vilseleda. Rubriken i pressmeddelandet ger bilden av att det vore avgjort.

Nyckelbiotoper känslig fråga

Fakta
Skogsstyrelsens styrelse

Ordförande Mats Wiberg, rättschef, Statens fastighetsverk

Eva Håkansson, senior konsult
Anna Furness, vd, Skogsentreprenörerna
Mikael Karlsson, environmental researcher, KTH
Maria Mindhammar, överdirektör, Arbetsförmedlingen
Lisa Sennerby Forsse, före detta rektor SLU
Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF
Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen

Registrering av nyckelbiotoper vid avverkningar är en politiskt känslig fråga och en fråga där många inblandade, inte minst miljörörelsen och skogsnäringen, har starka åsikter. Hur Skogsstyrelsens styrelse kommer att besluta är allt annat än en självklarhet. Myndigheten borde ha skickat ut ett neutralt pressmeddelande om att en intern rapport nu går ut på remiss, enligt Mikael Karlsson.

– Det man gör med det här pressmeddelandet, där alla argument går åt ena hållet, är att man sätter en agenda. När man går ut i media på det här sättet låser man lätt frågan, vilket gör det svårare för styrelsen att komma fram till ett väl balanserat beslut, säger han.

Sundqvist skickar vidare

Generaldirektör Herman Sundqvist vill inte kommentera kritiken från Mikael Karlsson, utan hänvisar till Göran Rune, chef för Skogsstyrelsens Skogsavdelning. Göran Rune tillbakavisar att myndigheten skulle försöka sätta en agenda med ett hårt vinklat pressmeddelande.

– Rapporten har landat i ett antal rekommendationer, om vi vinklar i en annan riktning skulle det bli konstigt. Det handlar inte alls om att vi försöker sätta agendan, utan vi talar om vad det handlar om, säger han till Altinget.

Remissrundan är en del i en öppen process som följs av ett styrelsebeslut i december, förklarar Göran Rune.

Nytt arbetssätt ej klart

Enligt rapportens rekommendation ska Skogsstyrelsen upphöra att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar. Förslaget ska dock träda i kraft först när nya arbetssätt finns på plats, hur de arbetssätten ska se ut framgår inte av utredningen. Inte heller hur den fortsatta förvaltningen av nyckelbiotopsbegreppet och databasen ska fungera.

Skogsstyrelsens ledning är väl medveten om den pågående så kallade Äganderättsutredningen, som bland annat har i uppdrag att se över statens roll när det gäller nyckelbiotoper.

– Men vi sitter med det här och nu, utredningen har ett betydligt längre tidsperspektiv. När utredningen har hanterat det klart kommer Skogsstyrelsen ändå få bollen, eftersom vi äger och förvaltar begreppet. Därför såg vi skäl att gå vidare, säger Göran Rune. 

Nämnda personer

Göran Rune

Avdelningschef för Skogsavdelningen på Skogsstyrelsen
Doktorerat i Skogshushållning (SLU 2003)

Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

Mikael Karlsson

Docent miljövetenskap och lektor klimatledarskap Uppsala universitet, senior partner 2050
fil.dr i miljö- och energisystem

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00